Foto: Mona Davidsson

Fler gravplatser i Oxie

Nyhet Publicerad Ändrad

I vår får Oxie kyrkogård nya gravplatser, både för kistor och för urnor. Tre områden berörs av arbetena, som inleds under februari. – Vi börjar med markarbetena och planterar växterna under våren, säger lagledaren Emelie Svensson.

Emelie Svensson visar runt på kyrkogården och beskriver det som ska hända.
En gräsyta, cirka tjugo meter till höger om kyrkporten, används i dag som kransgård. 
– Här blir det tre kistplatser och arton urnplatser. I stället för gräs lägger vi vit singel, säger hon.
Markytan ska jämnas ut en smula, och gångarna runt om breddas för att öka tillgängligheten.
Två äldre, bevarandevärda gravar strax intill blir ny kransgård.

På baksidan av kyrkan finns i dag en rektangulär gräsyta som ska ge totalt elva gravplatser. En äldre gravsten i kanten av området kommer givetvis att bevaras.
– De flesta önskar gravplats nära kyrkan, förklarar Emelie. Där är det ganska fullt för kistgravar, men lättare att göra nya urnplatser genom att förtäta och använda återlämnade gravar. 
I den södra delen av kyrkogården finns i dag ett större område som är sparsamt utnyttjat.
– Vi börjar med att skapa en rad till. Så småningom blir det fyra små, avgränsade gårdar och totalt, på hela ytan, blir det 48 nya gravplatser.

Landskapsingenjör Erik Ljungberg står för formgivning och växtval. Taxus och gamander, tillsammans med coteneaster används för häckarna. 
Emelie blir den som håller ihop projektet på plats. Starten varr preliminärt beräknad till sista veckan i januari, men har blivit några veckor försenad. Besökare på kyrkogården kommer förstås att märka av att arbete pågår, men påverkan blir förhoppningsvis begränsad.
– Vi lägger inte singel förrän i vår, efter plantering – det kommer verkligen att bli fint när allt är klart, säger hon.

Text: Mona Davidsson

Fotnot: Texten uppdaterad, projektstart framflyttad till i februari.

Detta område, i kyrkogårdens södra del, formas som flera mindre gårdar avgränsade med gångar. Totalt ger det 48 nya gravplatser. Foto: Mona Davidsson
Gräsrektangeln på kyrkans baksida utnyttjas för elva nya gravplatser. Foto: Mona Davidsson