Foto: Mona Davidsson

Lockarps kyrkogård

Kyrkan i Lockarp härstammar med sina äldsta delar från medeltiden och blev nästan helt ombyggd under åren 1885-1886.

Lockarps kyrkogård är en av de små kyrkogårdarna på landsorten som blev en del av Malmö kommun 1967.

Därefter har restaureringsarbeten inom kyrkogården och renovering av kyrkogårdsmuren utförts. Nya personallokaler har också byggts.

Foto: Mona Davidsson

Lockarps kyrka och kyrkogård ligger i södra delen av Malmö, i en bygd vars historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Ättehögar och markgravar vittnar om en mycket tidig bebyggelse. På många av ättehögarna är ett hagtornsträd planterat uppe på den högsta punkten.

Själva kyrkan tillhör numera den koptiska församlingen i Malmö.