Foto: Mona Davidsson

Krematoriet

Krematoriet i Malmö finns på Limhamns kyrkogård.

I direkt anslutning till krematoriet finns även två begravningskapell, Trons kapell och Uppståndelsens kapell. Anläggningen som var Sveriges modernaste när den invigdes 1964, är ritad av arkitekterna Bror Thornberg och Torsten Roos.

Under 2007 påbörjades en modernisering och ombyggnad av krematoriet som blev klar 2010. Krematoriet ansågs då åter vara ett av Sveriges modernaste krematorium.