Foto: Mona Davidsson

Krematoriet

Krematoriet i Malmö finns på Limhamns kyrkogård.

I direkt anslutning till krematoriet finns även två begravningskapell, Trons kapell och Uppståndelsens kapell. Anläggningen som var Sveriges modernaste när den invigdes 1964, är ritad av arkitekterna Bror Thornberg och Torsten Roos.

Under 2007 påbörjades en modernisering och ombyggnad av krematoriet som blev klar 2010. Krematoriet ansågs då åter vara ett av Sveriges modernaste krematorium.

Om kremering

I Sverige kremeras i dag cirka 80 procent av alla som avlider.  I Malmö gäller ungefär samma siffra. Alternativet till kremering är jordbegravning där kistan med den dödes stoft sänks ner i jorden.

Askan från en kremation kan gravsättas i urngrav, i minneslund eller på en askgravplats. Den kan också strös i naturen eller över vatten, men detta kräver tillstånd från länsstyrelsen. Det är möjligt för anhöriga att närvara vid kremeringen.

Krematoriet i Malmö finns på Limhamns kyrkogård.