Foto: Mona Davidsson

Hyllie kyrkogård

I Hyllie finns socknens gamla kyrkogård kvar, medan kyrkan som var från medeltiden revs år 1889. Ett stort kors till minne av kyrkan har rests på platsen.

Kyrkogården i Limhamn anlades 1897 och kyrkan invigdes 1890. Den ersatte den kyrka på Hyllie kyrkogård som rivits året innan.

Så sent som på 1820-talet räknades inte Limhamn som ett särskilt samhälle inom Hyllie socken, utan bestod i stort sett endast av ett kalkbrott och en utskeppningshamn för kalk. Limhamn växte dock till ett större samhälle och 1915 blev det en del av Malmö kommun och 1917 en del av den kyrkliga samfälligheten.

Limhamn och Hyllie kyrkogårdar ingår numera i samma arbetsdistrikt. 

Hyllie har också en minneslund som anlades 1995.

Korset markerar platsen där kyrkan tidigare stod. Foto: Mona Davidsson
Minneslund, Hyllie kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Minneslund, Hyllie kyrkogård Foto: Mona Davidsson