Foto: Mona Davidsson

Gravstenar

Gravstenar har sett olika ut över tid, och finns i flera olika utföranden. Här finns information om vad som gäller för gravstenar och gravstenssäkerhet.

När en grav är ny brukar den förses med en gravsten, men det är bra att vänta en tid tills jorden har satt sig. 

Begravningsplatserna är indelade i kvarter (avdelningar) med olika karaktär och det finns regler för hur gravstenarna får se ut i de olika kvarteren. När man bestämt sig för ett visst kvarter, kan det vara bra att vänta ett tag innan med beslut om vilken gravsten som önskas. Då finns tid tänka igenom önskat utseende - till exempel form och färg - och önskad text.

Ansök om tillstånd. För att få sätta upp en gravsten eller lägga till text på den, till exempel vid ett ytterligare dödsfall, krävs tillstånd. Om ett stenhuggeri anlitas så ordnar det en ansökan till Malmö kyrkogårdsförvaltning.

För att flytta en gravsten till en annan gravplats eller ta bort den från gravplatsen behövs en skriftlig ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Blanketten kan du få via kyrkogardsforvaltning.malmo%20@svenskakyrkan.se.

Gravrättsinnehavarens ansvar. Gravrättsinnehavaren svarar för alla kostnader för gravstenen – anskaffning, uppsättning, inskription och underhåll. Stenhuggerier och andra företag som säljer gravvårdar kan upplysa om kostnader för anskaffning och underhåll. Gravrättsinnehavaren ansvarar även för kostnader som uppstår vid eventuell skadegörelse.

Vill du själv montera gravstenen? Malmö kyrkogårdsförvaltning kan ge råd och upplysa om de bestämmelser som gäller. Kontakta kyrkogardsforvaltning.malmo%20@svenskakyrkan.se.

Om gravstenssäkerhet

Det är viktigt att en gravsten på en grav är säkert monterad. Det är gravrättsinnehavarens ansvar. Malmö kyrkogårdsförvaltning gör regelbundna besiktningar för att se att gravstenarna är säkra

Säkerheten är viktig för att undvika såväl personskador som skador på gravstenen. Om gravstenen bedöms som osäker eller farlig uppmanar Malmö kyrkogårdsförvaltning gravrättsinnehavaren att åtgärda bristerna på gravstenen.

Om nedlagda stenar

Ibland kan man se gravstenar som lagts ner på gravplatserna eller säkrats med en stödstolpe och spännband. Det är stenar som kyrkogårdsförvaltningen besiktigat och bedömt som en säkerhetsrisk för både besökare och kyrkogårdspersonal. Det har gjorts i avvaktan på reparation eller en säker montering för att förhindra att de faller och kanske skadar någon.

Den här gravstenen har bedömts ha säkerhetsbrister och har därför säkrats med en stödstolpe och spännband. I vissa fall läggs gravstenen ner för att minska risken för olycksfall. Foto: Mona Davidsson

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat mellan den som är gravrättsinnehavare och kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för medarbetarnas säkerhet och miljö, medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.

När en gravsten bedöms som farlig får gravrättsinnehavaren ett brev med information om att stenen stöttats eller lagts ner och en uppmaning att åtgärda bristerna. Vid varje nedlagd sten finns en skylt som informerar om att det är förvaltningen som lagt stenen ner.

Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Enligt anvisningar ska en gravsten bland annat klara 35 kg drag eller tryck utan att välta. Alla stenar ska vara dubbade med minst två godkända dubbar. Vid behov ska stenen dubbas om. Mer information kan fås från kyrkogardsforvaltning.malmo%20@svenskakyrkan.se.

Kundtjänst

Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst
Telefon: 040-27 92 00 
Telefontid: vard kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Besökstid: tisdag samt torsdag kl 10.00-12.00

E-post till kundtjänst

kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 

Besöksadress
Östra kyrkogården. 
För gångtrafikanter eller bussresenärer: Sallerupsvägen 151 (Hpl Kyrkogården). För infart med bil: Scheelegatan 38 D

Postadress
Malmö kyrkogårdsförvaltning
Box 16017
200 25 Malmö