Foto: Mona Davidsson

Glostorps kyrkogård

Glostorps kyrka är från 1860-talet men tornet härstammar från 1780-talet.

Glostorp gick över i Malmö kommun och kyrkliga samfällighet (numera Malmö pastorat) 1967. Liksom i bygden runt omkring vittnar talrika fynd i Glostorp från sten- och bronsåldern om tidig bebyggelse.

Foto: Mona Davidsson

På Glostorps kyrkogård har Malmö kyrkogårdsförvaltning, liksom på flertalet av kyrkogårdarna i Malmö, utfört omfattande anläggningsarbeten. Gamla kyrkogårdsdelen har renoverats, gravvårdar restaurerats, personallokaler har inretts och en ny ekonomiplats har anlagts. En helt ny kyrkogårdsdel har också tillkommit. Inom denna togs också en minneslund i bruk 1995.

Minneslund, Glostorps kyrkogård Foto: Mona Davidsson