Foto: Mona Davidsson

Gamla kyrkogården

Vid Gustaf Adolfs torg, mitt inne i Malmö, ligger Gamla kyrkogården. Den anlades under åren 1820-1822 och invigdes den 24 november 1822. Invigningen förrättades av biskop Wilhelm Faxe.

När kyrkogården anlades döptes den till Nya Begravningsplatsen och behöll detta namn fram till 1870. Då invigdes Nyaste Begravningsplatsen, nuvarande S:t Pauli norra kyrkogård och begravningsplatsen vid Gustav Adolfs Torg ändrade namn till Gamla begravningsplatsen, sedermera Gamla kyrkogården.

Få kyrkogårdar kan uppvisa en sådan idyll och lummighet som Gamla kyrkogården. Men kyrkogården är inte bara idyll. Den ger oss också ett stort stycke Malmöhistoria. En vandring på kyrkogården är som en vandring i förfluten tid. Inskriptioner på gravvårdarna erinrar om släkter som spelat en dominerande roll i stadens utveckling under 1800-talet och början av 1900-talet.
(Se även www.idstories.se/gkmalmo)

I dag upplåts endast ett fåtal nya urngravplatser på Gamla kyrkogården, men begravningar förekommer fortfarande på de gravplatser där det finns en aktuell innehavare. Sedan 1988 finns också möjlighet att gravsättas i en minneslund som anlades då.

Gamla kyrkogården är i dag kulturmärkt, vilket innebär att, så långt det är möjligt, alla gravanordningar (gravstenar, staket etc) ska bevaras. Utifrån detta pågår ett kontinuerligt arbete med varsam renovering av dem.

Minneslund, Gamla kyrkogården Foto: Mona Davidsson
Carl Milles skulptur ”Gud fader på Himmelsbågen” är egentligen en förlaga till ett mycket större verk, som inte förverkligades. Foto: Mona Davidsson
Carl Milles skulptur ”Gudfader på Himmelsbågen”. Nere vid bågens bas tittar en ängel nyfiket fram för att hjälpa Gud Fader med stjärnorna. Foto: Mona Davidsson
Gamla kyrkogården, Malmö Foto: Mona Davidsson