Foto: Mona Davidsson

Bunkeflo kyrkogård

En av Skånes märkligaste kyrkor var Bunkeflo medeltidskyrka som emellertid blev offer för sekelskiftets nybyggnadsiver och revs 1896. En ny kyrka uppfördes följande år öster om den plats där den gamla kyrkan låg och invigdes 1898.

1971 införlivades den då självständiga Bunkeflo kommun med Malmö stad. Under 1960- och 1970-talen utvidgades Malmö kraftigt och kommungränserna flyttades allt längre ut på den kringliggande landsbygden. I den kyrkliga samfälligheten ingick Bunkeflo redan 1967.

Malmö kyrkogårdsförvaltning har sedan man övertog skötseln av Bunkeflo kyrkogård utfört renoverings- och anläggningsarbeten inom kyrkogården. Restaurering har skett av gamla gravvårdar och av kyrkogårdsmuren. En minneslund invigdes 1991. Här finns också en askgravplats.

Minneslund, Bunkeflo kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Askgravplats, Bunkeflo kyrkogård Foto: Mona Davidsson