Foto: IKON

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier samt riktlinjer för gravrätt.

Enligt lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning alternativt kremering vara högst 30 dagar. Som anhörig bör man snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att boka begravning. Anhöriga kan begära anstånd med gravsättning  eller kremering hos Skatteverket om särskilda skäl föreligger.
I faktarutan finns länkar till begravningslagen och begravningsförordningen.