Begravningens olika delar

Då de anhöriga beslutar om hur en begravning ska gå till bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt. Begravningen omfattar olika delar.

Bisättning är när kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering och gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av den döde (stoftet) ske.

Begravningsakten är då stoftet vigs till den sista vilan. Begravningsakten kan vara religiös (begravningsgudstjänst), borgerlig eller i annan ordning, till exempel om den döde tillhör ett annat trossamfund. Akten är inte obligatorisk. 
Begravningsakten kan ske i församlingskyrka, kapell, på begravningsplats eller i en annan lokal.

Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning består av psalmsång, musik, griftetal, läsning av Guds ord och bön. Begravningsgudstjänsten genomförs för Svenska kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga kan också själva ta kontakt med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

Gravsättning är då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan placeras i en minneslund.

Gravsättning av urna

Gravsättning av urna innebär att urnan med den avlidnes aska placeras i en grav. En sådan grav kan omfatta cirka en kvadratmeter och rymma nio urnor.
En urna gravsätts normalt några veckor efter begravningsakten, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske utan anhörigas närvaro. Urnan måste gravsättas inom ett år från kremationsdatumet.
När en urna ska gravsättas bokas en tid för detta hos kyrkogårdsförvaltningen, tel 040-27 94 00.