Året på kyrkogården

När planteras vårblommorna? När stängs vattnet av på hösten? I vårt årshjul ser du vad som händer på kyrkogårdarna vid olika tidpunkter.