Foto: Magdalena Martin /Ikon

Musik, kör och kultur

I Västra Skrävlinge kyrka finns Rasselkören och Taizémässor där alla är välkomna att vara med och sjunga eller spela. Musik är gemenskap och du är alltid välkommen.

Rassel-kören (tidigare Västra Skrävlinge kyrkokör)

Rassel är en vuxenkör där vi sjunger repertoar som ofta är välkänd och tvåstämmig. Du behöver inte provsjunga för att vara med, alla är välkomna.

Vi är i Västra Skrävlinge kyrka torsdagar kl 19.15–20.30.

Körens namn hänger ihop med församlingen på så sätt att Västra Skrävlinge troligtvis har fått sitt namn efter ljudet av en bäck. Ledet Skrävl- var först ungefär uttalat scraepl, besläktat med ordet skrapa, men snarare här med betydelsen rassel. Ett rassel är ett behagligt ljud, lekfullt och snällt. Och det är ett ljud som uppstår när flera saker ljuder tillsammans, som grenar i vinden eller bäckens slag mot stenarna.

Kontakta David Ericsson för mer information. Se kontaktuppgifter nedan.

Taizémässor

På torsdagar så har vi Taize'-mässa kl 18.30 som är en kortare mässa med en meditativ och enkel form.

På torsdagar med ojämna veckonummer har alla möjlighet att komma kl 18.00 och prova på att sjunga stämmor till de sånger som sjungs under mässan. Man har också möjlighet att ta med ett instrument där man kan spela någon stämma i de sånger som sjungs.

Relaterad information

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.