Kören Trivselklang är för daglediga i Boden. De sjunger varierande sånger.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musik, kör och kultur

Västra Skrävlinge kyrka är hem för Rassel-kören, friskvårdssång och lilla sångskolan. Vill du hellre höra någon annan sjunga och spela är du välkommen till lunchandakt med musik i kyrkan.

Med anledning av restriktionerna kring covid-19

Med anledning av rådande restriktioner är aktiviteter i Västra Skrävlinge kyrka tillfälligt pausade.

Spela och sjunga i Taizémässan

Vill du spela eller sjunga på våra Taizémässor? Kom på torsdagarna kl. 18 så övar vi igenom sångerna och ta med ditt instrument om du vill vara med och spela. Roligt om vi är många som bidrar.

Singing for life – friskvårdssång

En grupp för dig som upplever förändring i livet och söker en ny väg att varsamt gå. Tillsammans utforskar vi våra röster, mjuka rörelser och kroppens tillit. På grund av situationen med Coronaviruset och de restriktioner som finns tar Singing for life – friskvårdssång en paus under hösten 2020. 

Rassel-kören (tidigare Västra Skrävlinge kyrkokör)

Rassel är en vuxenkör för dig som gillar körsång i olika genrer. Kören träffas sju gånger under hösten. Du får utforska andning, tonbildning, stämsång, textanalys, och olika  musikaliska uttryck. På grund av situationen med Coronaviruset och de restriktioner som finns tar kören Rassel en paus under hösten 2020. 

Körens namn hänger ihop med församlingen på så sätt att Västra Skrävlinge troligtvis har fått sitt namn efter ljudet av en bäck. Ledet Skrävl- var först ungefär uttalat scraepl, besläktat med ordet skrapa, men snarare här med betydelsen rassel. Ett rassel är ett behagligt ljud, lekfullt och snällt. Och det är ett ljud som uppstår när flera saker ljuder tillsammans, som grenar i vinden eller bäckens slag mot stenarna.

Musikandakt

Musikandakter hålls regelbundet i Västra Skrävlinge kyrka. Här kan du sitta ner en stund för andhämtning och ro, och det kan vara som balsam för själen. Tillfällen utannonseras i webbkalendern ovan.

 

Kontakt

Gunnel Rask

Svenska kyrkan Malmö

Organist, Västra Skrävlinge kyrka

Mer om Gunnel Rask

Körledare Kören Rassel, Singing for Life

RELATERAD INFORMATION