Vision för Västra Skrävlinge kyrka

Att vara kyrka i ett mångkulturellt och mångreligiöst socialt utsatt område handlar om att bygga relationer.

Med frimodighet och glädje vill Västra Skrävlinge kyrka dela livet med människor och organisationer som verkar för det goda livet (Shaloom, fred och frid med vår skapare, skapelse och medmänniskor) i kyrkans närområde.

Genom gränsöverskridande personliga möten och existentiella samtal arbetar Västra Skrävlinge kyrka med att bygga personliga relationer med människor, andra samfund, organisationer, myndigheter och goda krafter i närområdet.

Fridshälsningens handslag i söndagens gudstjänst blir fredens handslag i vardagen och att dela bröd i nattvarden blir vänskapens delande i veckan.  På så sätt vill Västra Skrävlinge kyrka bidra till världens fred.