Mediterande människor i ett kyrkorum
Foto: Magnus Aronson /IKON

Retreat– lev en tid i bön och meditation

Att åka på retreat innebär att dra sig tillbaka från vardagen för att i stillhet och tystnad hitta och lyssna in Guds röst i livet. Ofta sker retreaten i grupp under ledning av en retreatledare.

Andakt, meditation och andlig vägledning

En retreat är uppbyggd kring andakter, meditationer och måltider. Mellan de gemensamma aktiviteterna ska det vara tyst och du får tid att fokusera på dig själv och dina tankar. Du erbjuds också möjlighet att få enskilt samtal och andlig vägledning med någon av retreatledarna.

Stillhet, tystnad och avskildhet skapar närvaro 

Stillheten och tystnaden skapar utrymme att stanna upp och reflektera över din egen tro och vad som är viktigt i livet för dig. Det ger dig tid att känna, vila och hämta kraft i Guds närvaro och upptäcka mer av vem Gud är.

Retreater har oftast en avgift

Retreater har oftast en avgift. Hur mycket en retreat kostar beror på hur lång den är och var den hålls. I Malmös kyrkor finns det möjlighet att söka ekonomisk hjälp med avgiften. Kontakta ansvarig retreatledare för mer information. Du hittar kontaktinformation i anslutning till varje retreat. 

Kyrkor i Malmö arrangerar retreater

Hyllie kyrka, Fosie kyrka, S:t Andreas kyrka och  S:t Matteus kyrka arrangerar regelbundet retreater, både enstaka dagar i Malmö med omnejd och längre retreater på olika ställen i Skåne.

Läs mer om retreater arrangerade av Hyllie kyrka
Läs mer om retreater arrangerade av S:t Andreas kyrka
Läs mer om retreater arrangerade av S:t Matteus kyrka

Skånsk vitkalkad gård i lummig miljö.

Retreater på Killans bönegård

Svenska kyrkan Malmö arrangerar både tre- och sexdagars retreater på Killans bönegård i Östra Vemmerlöv på Österlen. Retreaterna innefattar personlig vägledning i ignatiansk anda.