Pilgrimer på väg genom somrigt svenskt landskap
Foto: Kristina Strand Larsson

Pilgrimsvandra - att be med fötterna

En pilgrimsvandring är både en yttre och en inre vandring. En pilgrim ber med fötterna kan man säga. I Svenska kyrkan Malmö anordnas pilgrimsvandringar året runt.

Att pilgrimsvandra ger nya erfarenheter, insikter och möten

Ordet pilgrim härstammar från det latinska ordet peregrinus som betyder främling.  När du pilgrimsvandrar lämnar du det invanda och går mot det okända. Under vandringens gång gör du nya erfarenheter och insikter och möter nya människor.

Både ett yttre och ett inre mål med vandringen

Det finns både ett yttre och ett inre mål med en pilgrimsvandring. Ett inre mål kan vara ökad självkännedom,  eller att känna sinnesro och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar. Den fysiska platsen är alltid en helig plats, oftast en kyrka, men det kan också vara ett berg eller en vacker plats i naturen. Den yttre vandringen blir till ett redskap för den inre resan som leder in mot den Gud som finns i varje människa.

Vandra några timmar, en eller flera dagar

En pilgrimsvandring kan pågå några timmar, en hel dag eller flera dagar i följd. En pilgrimsvandring går i lugn takt med flera pauser. Ofta sker vandringen under tystnad med avbrott för korta andakter.

Vandringar året runt

Genom Malmö pilgrimsnätverk kan Svenska kyrkan Malmö erbjuda vandringar året runt. Pilgrim Malmö är ett ekumeniskt nätverk, det vill säga ett nätverk med representanter från olika kristna samfund i Malmö. 

Läs om pilgrimsvandringar arrangerade av S:t Johannes kyrka

Läs om pilgrimsvandringar arrangerade av Heliga trefaldighetskyrkan

Relaterad information

Pilgrimsvägens logotyp är ett rött kors mot en gul bakgrund

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Ett sammanhängande nätverk av pilgrimsleder från Trelleborg i söder till Skånes Fagerhult i norr, från Malmö i väster till Karlskrona i öster.

Pilgrimsvandrare på väg

Sök pilgrimsleder via landskap

Via Riksförbundet Pilgrim i Sveriges webbsida kan du söka pilgrimsleder via landskap.

Pilar och skyltar visar pilgrimsleden

Pilgrimscentrum Vadstena

Pilgrimscentrum i Vadstena är ett center för pilgrimer och drivs av Svenska kyrkan i Linköpings stift. Här finns möjlighet för vandring, vila, reflektion och nya möten.