Samtal kring Bibeln
Foto: Magnus Aronson / IKON

Katekumenat– en väg till gemenskap och tro

Katekumenatet är en slags dopundervisning för dig som är vuxen och vill veta mer om vad det innebär att leva en personlig kristen tro i vardagen. S:t Andreas kyrka och S:t Matteus kyrka erbjuder katekumenat.

En möjlighet att samtala om och fördjupa din tro

Katekumenatet vänder sig både till dig som vill döpas eller konfirmeras och till dig som redan är döpt eller konfirmerad och vill veta mer. Katekumenatet ger dig möjlighet att tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa din syn på livet och tron.

Dina funderingar är utgångspunkten för samtalen

Samtalen utgår från dina och de andra deltagarnas frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv.

Finn din tro i egen takt

Gruppen möts regelbundet under några terminer. Det gör det möjligt för dig att i din egen takt ta till dig kristen tro och finna sätt att leva en personlig kristen tro i vardagen.

Två kyrkor i Malmö erbjuder katekumenat 

Både S:t Andreas och S:t Matteus erbjuder regelbundet katekumenatsgrupper.

Läs mer om katekumenat i S:t Andreas kyrka
Läs mer om katekumenat i S:t Matteus kyrka

 

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.