Teckning i lila, gult och rött föreställande en kvinna
Foto: Corinna Friedl

Bibliodrama

Workshop där dina egna erfarenheter och din livsberättelse kommer i kontakt med en bibelberättelse, en saga eller en annan poetisk eller religiös text. Bibliodrama har visat sig vara ett fantastiskt verktyg för att undersöka existentiella fråga i den egna tron och i mötet mellan kulturer och religioner.

Läs Bibeln med hela kroppen

Man kan säga att bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära.

Rollspel, improvisation, musik, måleri och samtal hjälper tolkningen

Med hjälp av rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal i grupp får deltagarna i ett bibliodrama möjlighet att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om. Ordet biblio (bok) visar på att metoden utgår ifrån en text. Ofta är texten hämtad från Bibeln, men även andra existentiella texter och poesi används inom bibliodrama.

På senare år har metoden framgångsrikt använts som ett verktyg för kultur- och religionsutbyte.

 

  För mer information om bibliodrama

 • Corinna Friedl

  Corinna Friedl

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Corinna Friedl

  Finns på medicin, kvinnoklinik, förlossning, neonatal. Ansvar för sorgegrupper i samband med förlossning, själavårdsutbildning (CPE-orienterad), religionsdialog och bibliodrama. Utbildning gestaltpsykoterapi (diplom).