Teckning i lila, gult och rött föreställande en kvinna
Foto: Corinna Friedl

Bibliodrama

Workshop där dina egna erfarenheter och din livsberättelse kommer i kontakt med en bibelberättelse, en saga eller en annan poetisk eller religiös text. Bibliodrama har visat sig vara ett fantastiskt verktyg för att undersöka existentiella fråga i den egna tron och i mötet mellan kulturer och religioner.

”Maria och Josef - fäder och mödrar”

Tisdag 14 november, kl. 9.30-14 

Foto: Eva Andersson

En dag om biologiska och andliga mödrar och fäder, om relationer och sociala normer, om tillit och kärlek. I detta bibliodrama möter vi berättelsens huvudpersoner ur muslimskt, katolskt, lutherskt och deltagarnas egna perspektiv. 150 kronor (inkl. lunch och fika). Anmälan senast 31/10 till sjukhuspräst Corinna.Friedl@svenskakyrkan.se

Folder

En kreativ metod

I bibliodrama utforskas en berättelse (biblio=bok) på ett kreativt sätt. Ordet drama visar på deltagarnas egna livsberättelser i mötet med texten. För att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om erbjuds olika uttryckssätt somrörelse, ord, musik, gestaltning och samtal i par och i grupp. Texten kan vara hämtad från Bibeln, men även andra existentiella eller religiösa texter, sagor och poesi används inom bibliodrama.

  För mer information om bibliodrama

 • Corinna Friedl

  Corinna Friedl

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Corinna Friedl

  Finns på medicin, förlossning, neonatal, gynekologi, BB. Ansvar för sorgegrupper i samband med förlossning, Praktisk själavårdsutbildning (CPE), bibliodrama. Utbildning: gestaltpsykoterapi (diplom), handledare (steg 1), Clinical Pastoral Education (CPE grundkurs).