Teckning i lila, gult och rött föreställande en kvinna
Foto: Corinna Friedl

Bibliodrama

Bibliodrama är en pedagogisk metod att arbeta med en bibeltext med hjälp av skapande metoder.

Läs Bibeln med hela kroppen

Man kan säga att bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära.

Rollspel, improvisation, musik, måleri och samtal hjälper tolkningen

Med hjälp av rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal i grupp får deltagarna i ett bibliodrama möjlighet att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om. Ordet biblio (bok) visar på att metoden utgår ifrån en text. Ofta är texten hämtad från Bibeln, men även andra existentiella texter och poesi används inom bibliodrama.

På senare år har metoden framgångsrikt använts som ett verktyg för kultur- och religionsutbyte.

 

För mer information om bibliodrama

Corinna Friedl

Corinna Friedl

Svenska kyrkan Malmö

Präst - Sjukhuskyrkan

Mer om Corinna Friedl

Finns på medicin, kvinnoklinik, förlossning, neonatal. Ansvar för sorgegrupper i samband med förlossning, själavårdsutbildning, religionsdialog och bibliodrama. Utbildning diplom gestaltpsykoterapi.