Man leder en annan person ut i havet
Foto: shutterstock.com

Andlig vägledning

Genom andlig vägledning får du någon som hjälper dig att lyssna, urskilja och tolka dina upplevelser av Gud. Du får en medvandrare som stödjer dig på din andliga resa. 

Svenska kyrkan Malmö erbjuder andlig vägledning i ignatiansk anda

Svenska kyrkan Malmö erbjuder kostnadsfri personlig vägledning i ignatiansk anda. Metoden härstammar från den spanske katolske 1500-talsprästen och mystikern Ignatius av Loyolas andliga övningar och är ett sätt att be, att tänka kring beslut och ett sätt att leva med Gud i vardagen. I enlighet med ignatianskt inspirerad andlighet får du en medvandrare som följer dig i ditt sökande efter Gud, som lyssnar, urskiljer och stödjer din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

Vägledaren hjälper dig på din andliga resa

Du träffar din personliga andliga vägledare några gånger per termin. Samtalen utgår alltid från dig och din upplevelse. Din följeslagare föreslår bibeltexter och övningar som du kan använda i din bön och meditation, hjälper dig tolka texterna och fördjupa din tro. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som du upplever.

Alla vägledare är utbildade

Alla som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda i Svenska kyrkan Malmö är utbildade. De går också regelbundet i egen handledning.