Orgeln i Tygelsjö kyrka

Orgeln i Tygelsjö kyrka är ursprungligen byggd 1937 för Nordstrands kyrka i Oslo. Efter att ha restaurerats och elektrifierats monterades den i Tygelsjö kyrka hösten 2018.

Orgeln från Oslo

Tygelsjö kyrkas orgel byggdes 1937 för Nordstrands kyrka i Oslo. Byggherre var den norske orgelbyggaren Josef Hilmar Jørgensen (1892–1961) som var Norges dominerande orgelbyggare fram till sin död. Som ett tecken på Hilmar Jørgensens stora betydelse för norsk orgelkultur fick kan den norske kungens förtjänstmedalj i guld år 1951. På sin 60-årsdagen året därpå blev han omtalad som ”hele Norges Hilmar”. Totalt levererade hans orgelfabrik cirka 700 orglar. 

Svartvitt foto av två äldre män varav en röker pipa.
Den kände norske orgelfabrikören Hilmar Jørgensen (med pipan) och hans bror August Nilsen Jørgensen på Augusts 70-årsdag 1960. Bilden är något beskuren. Foto: Jens Henrik Granum /wikimedia.org

Inspirerad av tyska, amerikanska och engelska orgelrörelser

Hilmar Jørgensen var upplärd i 1800-talets tyskinfluerade romantik, men tog senare starkt intryck av den tidigare tyska orgelrörelsen och universalorgeltanken, särskilt via Walckers stora orgel i Oslos domkyrka från 1930. 

Även amerikanske och engelska influenser är tydliga i Jørgensens dispositionspraxis och teknologi. Det märks tydligt i hans arbete efter ockupationen under andra världskriget. 

Teknologin med så kallade Taschenlådor är dock typiskt tysk, medan de välutvecklade konsertorgelspelborden visserligen också har tyska influenser, men är i mer amerikansk konsertorganisttradition.

Nära samarbete med Sandvold, Oslos domkyrkoorganist  

Jørgensen arbetade i nära samarbete med Oslos domkyrkoorganist och orgelprofessor Arild Sandvold (1895–1984). Sandvold hade en mycket stark position som ledande kyrkomusikerpersonlighet i Norge under en stor del av 1900-talet. 

Nordstrandsorgeln är med största sannolikhet projekterad av Sandvold. En numera försvunnen systerorgel byggdes till Norges Musikhögskola i Oslo, där Sandvold var professor. 

Nordstrandsorgeln

Effektivt disponerad

Nordstrandsorgeln är effektivt disponerad för så stora möjligheter i repertoarspelet som möjligt med profilerade karaktärsstämmor, både bland rörverk, flöjter, stråkar och blandstämmor. Särskilt märks det på att den har tre manualer trots förhållandevis få stämmor och stor internationellt konsertorgelklaviaturomfång.

Originalstämmor från 1937

Den enda stämman som inte är orginal från 1937 är den exklusiva genomslående klarinetten som kommer från den nu rivna Jørgensen-orgeln i Sofienbergs kyrka från 1927.

En udda orgelrörelseinfluens och förmodlingen också amerikansk påverkan är att koniska labialstämmor av olika konstruktion och mensur är minst lika representerade i orgeln som cylindriska dito.

Renoverad och ombyggd av Norsk orgelverkstad

Nordstrandsorgeln renoverades och byggdes om 2018 av Norsk orgelverkstad. Den pneumatiska överföringen är ersatt med modern elektrisk och spelbordet är försett med en modern orgeldator. Nya svällskåp i gammal still är tillverkade.

Orgelfasaden återanvänd från Tygelsjö gamla orgel

Orgelfasaden är återanvänd från Tygelsjö gamla orgel och har återställts till originalutseende från år 1904 med Jørgensens spelbord fristående framför, mot koret. 

Text: Anders Johnsson, organist och universitetslektor i orgel och orgelkunskap vid Musikhögskolan i Malmö.

LADDA NED DISPOSITIONEN FÖR ORGELN I TYGELSJÖ KYRKA