En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.
Foto: Johannes Frandsen

Musikverksamhet

I Tygelsjö kyrka finns det både barnkörer och en kyrkokör för vuxna. Körerna medverkar ofta i gudstjänsterna och deltar i olika projekt tillsammans med andra körer. Det finns även orgelundervisning för barn.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Minikör

Sång med barn i Förskoleklass: Torsdagar kl 14.15-14.45 i Församlingshemmet. För tillfället vilande.

Barnkören

Torsdagar kl 16.30-17.15 i Tygelsjö kyrka.

En kör för barn i klass 1-3. Vi tränar lyssnandet, våra sångröster, lär oss många sånger ofta med rörelser och medverkar under hösten i några gudstjänster samt avslutar med ett Luciatåg. På våren kan det vara musikalprojekt som avslutar terminen.

Himlaväsen

Torsdagar kl 15.30-16.15 i Tygelsjö kyrka

En fortsättningskör där vi även tränar stämsång och lär oss musikteori. 

Stella Nova

Torsdagar kl 17.30-18.00 i Tygelsjö kyrka (Vissa torsdagar)

En nystartad ungdomskör som ses några gånger under terminen. Vi tränar mer avancerad stämsång och lär oss notläsning och dirigering. 

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Tygelsjö Kyrkokör

Tisdagar kl 19-20.30 i Tygelsjö församlingshem.

Vi är en blandad kör med god gemenskap, som sjunger körsånger i olika genrer. Vi medverkar i gudstjänster varav några tillsammans med barnkörer. 

Orgelundervisning

Församlingen har 6 platser för enskild orgelundervisning. 

I dagsläget är det fullt, men det finns en kölista. Som elev får man orgellektioner, möjlighet att spela på gudstjänster och göra orgelutflykter.