En liten flicka sitter på golvet med en leksak i handen framför en vuxen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Barnen har en självklar plats i Tygelsjö kyrka. Här finns en växtplats för tro och liv för såväl barn som föräldrar. Här finns öppen förskola med fika, sång, pyssel och lek för dig som är hemma med mindre barn. För barn i förskoleklass till och med årskurs 2 har vi Torsdagsklubben . För barn i årskurs 3–5 har vi Måndagsklubben.

En alldeles egen bibel!

Fyller du sex år under 2024, kom då till mässa med små och stora och få en alldeles egen bibel! Är du äldre men saknar en bibel, kom du också. Alla inbjuds att fira mässa tillsammans. Barnkören och Himlaväsen medverkar med sång.

Mat & Mässa - tema: påsk

Följ med på påskens drama från mörker till ljus. Vi startar i församlingshemmet med mat kl. 17. Gemenskapen fortsätter i kyrkan kl. 18 med mässa. Barnkören medverkar.

Öppna förskolan

Måndagar 09.00 -11.30 i Tygelsjö församlingshem.

Onsdagar 13.00 - 15:00 i Klagshamns Rotunda ”Onsdagshamn”. 

Kom och låt barnen leka i en annan miljö än hemma och träffa andra barn, prata med andra vuxna, ta en enkel fika med kaffe, var med på en kort andakt och sångstund. Kom och gå precis som det passar er.

Måndagsklubben (årskurs 3-5)

Måndagsklubben är för dig som går i årskurs 3-5 och tycker om att hänga, spela spel, filma och skapa kring olika teman. Gruppen träffas på måndagar kl. 15.00-16.30 i Tygelsjö församlingshem och det finns fika varje gång. Slutar du tidigare i skolan så finns någon ledare i församlingshemmet från kl 14.30, så det går bra att komma förbi redan då.

Varje gång är det prat om en bibelberättelse för att kolla lite hur vi kan jämföra livet i Bibeln och livet nu.

För mer information kontakta Catharina N Bonacic, 070-290 67 40, eller Tygelsjö kyrkas expedition: 040-279430.

Anmälan

I anmälan lämnar du barnets namn, personnummer, kontaktperson med namn, email och telefonnummer och eventuell matallergi.

Vi behöver också veta vilken klass barnet går i och om barnet går hem själv efter träffens slut. 

Anmälan till Måndagsklubben görs till tygelsjo.malmo@svenskakyrkan.se och gäller för hela terminen. 

Torsdagsklubben (årskurs F-2)

Torsdagsklubben är för dig som går i förskoleklass och årskurs 1-2 och tycker om att sjunga, skapa och leka kring olika teman.

Gruppen träffas torsdagar kl. 15.00-16.30, i Tygelsjö församlingshem. 
Varje gång fikar vi tillsammans och har en samling med en berättelse från Bibeln 
och en andakt. 

För mer information kontakta präst Anna Smedjeback, se kontaktuppgifter nedan.

Anmälan

I anmälan lämnar du barnets namn, personnummer, kontaktperson med namn, email och telefonnummer och eventuell matallergi.

Vi behöver också veta vilken klass och spår barnet går i och om vi ska hämta på fritids. Barnet hämtas av vårdnadshavare i församlingshemmet allra senast kl 16.30, då barnkör för åk 1-3 börjar.

Anmälan till Torsdagsklubben görs till tygelsjo.malmo@svenskakyrkan.se och anmälan gäller för hela terminen. 

Är ditt barn intresserad av att vara med och sjunga i kör görs anmälan till Åse Lindberg Christensen: ase.lindbergchristensen@svenskakyrkan.se

En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.

Musikverksamhet

I Tygelsjö kyrka finns det både barnkörer och en kyrkokör för vuxna. Körerna medverkar ofta i gudstjänsterna och deltar i olika projekt tillsammans med andra körer. Det finns även orgelundervisning för barn.

Detta händer i Rotundan

Rotundan har aktiviteter på onsdagar, fredagar och några helgaktiviteter per termin. För mer löpande information, följ Svenska kyrkan i Klagshamns Rotunda på Facebook.

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.