Sydda dockor som föreställer Jesus under nattvarden.
Foto: Kristina Johansson /Ikon

Andlig fördjupning

Svenska kyrkan i Malmö erbjuder många möjligheter till andlig fördjupning och till att utforska vad kristen tro är och vad det innebär att leva som kristen. I Tygelsjö kyrka finns en grupp som studerar Bibeln genom att gestalta bibelberättelser med bibliska figurer.

Dela dina upplevelser och tankar kring kristen tro med andra

Svenska kyrkan i Malmö erbjuder många olika möjligheter för dig som vill dela dina upplevelser och tankar kring kristen tro. Du kan till exempel besöka en gudstjänst eller boka ett eget samtal med en präst eller diakon. Andra sätt att närma sig Gud och den kristna tron kan vara att gå en pilgrimsvandring eller delta i en retreat.  Om du inte konfirmerade dig som tonåring finns det möjlighet att göra det som vuxen istället.  

Bibliska figurer - ett kreativt sätt att studera Bibeln  

I Tygelsjö kyrka finns en grupp som träffas och bygger upp scener med bibliska figurer utifrån en bibelberättelse gruppen väljer tillsammans. Både stora och små är välkomna att vara med. 

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.