Närbild på händer i handskar som tar blodprov.
Foto: shutterstock.com

Fri sjukvård för utsatta EU-medborgare och papperslösa

Alla människor har rätt till vård. S:ta Maria kyrka samverkar med den internationella organisationen Läkare i världen (Medicines du Monde). Organisationen erbjuder fri sjukvård åt utsatta EU-medborgare och papperslösa i Malmö.

Fri klinik öppen varje torsdag kväll

Varje torsdag kväll kl. 18–20 i S:ta Maria kyrkan har den internationella organisationen Läkare i världen (Medicines du Monde) en öppen klinik där de erbjuder fri sjukvård till utsatta EU-medborgare och papperslösa i Malmö. Här kan du träffa legitimerad läkare, sjukvårdspersonal samt volontärer. Alla ställer upp ideellt.

RELATERAD INFORMATION

Logotyp för Läkare i världen. En blå cirkel med texten Läkare i världen och en vit duva med en kvist i näbben.

Läkare i världen

Ifall du har nekats eller är orolig för att inte få vård som du har råd med kan du vända dig till Läkare i världen för att få råd och stöd. I de fall det inte går att få vård på annat sätt kan du också komma till mottagningen i S:ta Maria kyrka i Malmö.

Laptop visar 1177.ses webb.

1177.se

På 1177.se kan du läsa om rätten till vård för asylsökande, papperslösa och de utan rätt att uppehålla sig i Sverige.