Vitkalkat kapell med höga målade glasfönster, lösa stolar, ljuskrona, ljusbärare, ikonmålning och altare.
Foto: Andreas Offesson

S:ta Annas kapell

S:ta Annas kapell i S:t Petri kyrka tillkom omkring år 1500 och användes av Kalendegillet, ett gille vars medlemmar främst var präster men senare även borgare. Kapellets färgade glasfönster från 1935–1937 har utförts av konstnären Hugo Gehlin. I kapellet finns också S:ta Anna-ikonen av Elisabet Rappe.

S:ta Annas kapell 

S:ta Annas kapell tillkom omkring år 1500 och nyttjades av Kalendegillet, ett gille vars medlemmar främst var präster men senare även borgare. Gille var en medeltida sammanslutning av människor, ett brödraskap där medlemmarna lovade varandra ett visst skydd. 

Byfogden Oluff Pedersen lär ha stiftat ett S:ta Anna-altare till kapellet. Hans gravsten ligger i kapellet en bit till vänster om altaret. Kapellet har också genom tiderna kallats Peblingekapellet då Latinskolans elever, peblingarna, använde det till sina morgonsamlingar. År 1850 var östra delen av kapellet sakristia medan den västra hyste ett trapphus upp till en läktare.

Färgade glasfönster av Hugo Gehlin

S:ta Anna-kapellets färgade glasfönster från 1935–1937 har utförts av konstnären Hugo Gehlin.

Mariafönstret ovanför altaret omfattar bilder ur Marias liv

Mariafönstret ovanför altaret omfattar bilder ur Marias liv, där man kan följa henne från bebådelsen till dess hon som den lidande modern vakar vid Jesu kors och död. Fönstret är en gåva till minne av Fredrik Malmsten, en ung man från Malmö som stupade i första världskriget.

Annafönstret visar Anna, Maria och Jesusbarnet

Annafönstret på motsatta sidan visar i mitten Anna med sin dotter Maria och Jesusbarnet. Hon har en bok i handen och undervisar Maria i Gamla testamentets skrifter. De omgivande bilderna visar gammaltestamentliga figurer från Abraham, Isak och Jakob fram till Johannes döparen. Detta fönster skänktes till minne av Achates von Platen som stupade i första världskriget.

Petrusfönstret visar bilder från apostelns levnadshistoria

Petrusfönstret på södra väggen domineras av aposteln Petrus i mittenbilden. Däromkring finns bilder från hans levnadshistoria i kronologisk följd från fönstrets vänstra nederkant runt den centrala bilden. Petrus historia inleds med hans kallelse till lärjunge och avslutas med hans martyrdöd: korsfästelsen med huvudet nedåt.

Paulusfönstret visar aposteln Paulus liv

Paulusfönstret till höger om Petrus har en mittenbild med aposteln Paulus. Också hans levnadshistoria går i kronologisk följd från fönstrets vänstra nederkant runt den centrala bilden. Den första bilden visar Saulus vid Stefanus stening och efter omvändelsen följer bilder ur hans missionsgärning fram till martyrdöden genom halshuggning.

Rikt dekorerad guldram med en mittavla i sten. Hänger på en vitkalkad kyrkvägg nedanför ett målat glasfönster. I förgrunden en blomkvist och en altarskiva i sten.
Votivtavlor är gåvor som i kyrkor och på vallfartsplatser ges till Gud, jungfru Maria eller något helgon med bön om bistånd eller som tack för erhållet sådant. Foto: Andreas Offesson

Nederländsk votivtavla från 1500-talet

I S:ta Annas kapell finns förutom de färgade fönstren från mellankrigstiden också prov på både renässansens kyrkokonst och nutida ikonmåleri.

Ovanför altaret hänger en votivtavla av trä och alabaster tillverkad på 1500-talet, troligen i Nederländerna. Votivtavlor är gåvor som i kyrkor och på vallfartsplatser ges till Gud, jungfru Maria eller något helgon med bön om bistånd eller som tack för erhållet sådant.

Mittenbilden i alabaster visar i relief en framställning av Kristus på korset, med de båda rövarna på ömse sidor. Framför korset ses ett myller av människor och djur. I bakgrunden ses Jerusalem. Över den centrala bilden sitter ett överstycke med fint huggen bladornamentik samt en relief i alabaster föreställande nedläggandet i graven.

Ikonmålning föreställande S:ta Anna med jungfru Maria i sin famn. Målningen är gjord i röda och guldiga toner.
S:ta Anna-ikonen från år 2001 är gjord av konstnär och ikonmålare Elisabet Rappe. Foto: Andreas Offesson

S:ta Anna-ikonen av ikonmålare Elisabet Rappe

S:ta Anna-ikonen från år 2001 är gjord av konstnär och ikonmålare Elisabet Rappe. Den heliga Anna håller Maria i sitt knä och blomman i Marias hand är en symbol för Jesus. Detta motiv kallas för Anna själv tredje. Ikonen saknar skuggor och förgyllningen betraktas inte som en färg utan som en form av ljus. Då det eviga oskapade ljuset inte kastar några skuggor får man genom ikonen en vision av den andliga världen.

Film: Upptäck St Petri kyrka i Malmö – S:ta Annas kapell

Anne Ruponen, guide i S:t Petri kyrka, berättar om hur Annakapellet använts genom seklerna och om fönstermålningarna från mellankrigstiden.