Rikt dekorerad predikstol med figurer i sandsten. Ovanför hänger ett tak.
Foto: Jens C Hilner

Predikstolen

Predikstolen i S:t Petri kyrka invigdes 1599. Den är tillverkad av de lokala hantverkarna Daniel Thomisen och Jörgen Stenhugger i sandsten och svart kalksten.

Predikstolen i S:t Petri kyrka ett lokalt hantverk

År 1599 invigdes predikstolen, tillverkad av de lokala hantverkarna Daniel Thomisen och Jörgen Stenhugger i sandsten och svart kalksten. Predikstolen bekostades av rådmannen Engelbret Friis vars namn står att finna på västra sidan av den pelare i vilken den är förankrad.

Petrus och Paulus på var sin sida om taket över predikstolen 

Över predikstolen sitter en baldakin, det vill säga ett resonanstak. På ömse sidor om taket finns två statyer: till vänster Petrus med en nyckel i ena handen och en bibel i den andra och till höger Paulus som håller ett svärd. Baldakinen kröns av en bild av Gud fader allsmäktig, som i sina händer håller allmaktens symboler: spiran och riksäpplet.

Predikstolens korg visar scener ur Jesu liv

Runt själva korgen finns sex scener ur Jesu liv. Under varje bild står inskriptioner med motsvarande bibelord på latin. De sex relieferna avbildar från vänster till höger: bebådelsen, födelsen, den sista måltiden, korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden.

Sandur hjälper predikanten hålla tiden

Till höger är ett sandur, utfört i barockstil, monterat intill predikantens plats. Det har fyra timglas som visar en kvart, halvtimme, trekvart och heltimme. Sanduret finns med i kyrkans inventarieförteckning från 1723 och donerades av färjemannen Per Gottlänning till minne av hans åttaårige döde son.

Danskt namnchiffer byttes ut när Skåne blev svenskt

Vid predikstolens tillkomst sattes den danske kungen Christian IV:s namnchiffer upp under baldakinen. När Skåne blev svenskt ändrades detta till Carl XI:s namnchiffer och det svenska riksvapnet ersatte det danska.

Moses, den Onde och en ung kvinna bär upp predikstolen 

Predikstolen bärs upp av en staty av Moses med en stav och lagtavlorna i sina händer. På vänster sida under trappan vid korgens fot finns ett uttrycksfullt kvinnoansikte som troligen föreställer donatorns unga hustru, Anne Hansdotter. Inklämd mellan korgens fot och pelaren sitter ett huvud som tolkas som den Onde själv som bekämpas av Ordet som förkunnas från predikstolen.

 

Film: Upptäck S:t Petri kyrka i Malmö – Predikstolen

Anne Ruponen, guide i kyrkan, berättar om predikstolen från 1599, som skänktes av köpmannen och rådmannen Engelbret Friis, och om ljuskronan i koret, som skänktes av Engelbret Friis unga änka Anne Hansdotter.