Närbild på en gravsten i golvet smyckad med en bild av ett skelelett som ser ut som en lieman.
Foto: Andreas Offesson

Gravstenarna

Ända sedan S:t Petri kyrka började användas som kyrkorum har kyrkan varit en gravsättningskyrka. De borgare som hade råd köpte sig en gravplats i kyrkan.

Gravstenarna i S:t Petri kyrka bär på berättelser

De som hade råd köpte sig en gravplats i kyrkan

Ända sedan S:t Petri kyrka började användas som kyrkorum har kyrkan varit en gravsättningskyrka. De borgare som hade råd köpte sig en gravplats i kyrkan. Under medeltiden var hela golvet täckt av gravstenar. Av de 206 stenar i kyrkorummet som finns på en ritning från 1747 av stadsingenjör Jacob Örngren har endast ett 50-tal bevarats i kyrkan till våra dagar.

Gravstenarna gick i arv

Kyrkans gravstenar bär på berättelser av olika slag. Stilar, mode, den kristna tron uttryckssätt, personhistoria är något av vad gravstenarna kan berätta för oss. S:t Petri kyrkas första förteckning över gravstenarna i kyrkan är från 1631. Gravstenarna gick oftast i arv och när de genom köp skiftade ägare har detta ofta redovisats i kyrkoräkenskaperna i samband med erläggandet  av ett slags lagfartsavgift. Tillsammans med inskrifterna är de i stenarna inhuggna bomärkena och initialerna de pålitligaste vittnesbörden om deras ägare.

stenens mått och utsmyckning visar ställning och förmögenhet

Under 1500-talet vidtog en tävlan mellan borgarna att genom rikt utstyrda monument befästa sitt minne. Ägarnas ställning och förmögenhet kan man avläsa på stenens mått och utsmyckning. Ofta avbildades de avlidna i helfigur i kraftig relief skrudade i sina högtidskläder.

Borgmästare och myntmästare Jörgen Kock

Infattad i mittgångens golv nedanför predikstolen ligger borgmästaren och myntmästaren Jörgen Kocks väldigt skadade gravsten. Han tros vara avliden 1555.

Gravsten nedfäld i stengolvet mellan två vitkalkade pelare.
Conrad Grevesmoles gravsten är S:t Petri kyrkas äldsta daterade gravsten. Den återfanns våren 2006 under tornportalens tröskel. Foto: Andreas Offesson

Åldermannen och sillhandlaren Conrad Grevesmole

Detta är kyrkans äldsta daterade gravsten. Stenen återfanns under våren 2006 under tornportalens tröskel. Stenen som är prydd med både hjälm och vapensköld, har ursprungligen legat över en sarkofag som varit upphöjd från kyrkans golv, en så kallad tumba. Den latinska texten i stenens omskrift lyder i översättning: I Herrans år 1391 fredagen före Palmsöndagen dog C…Grevesmole bed för hans själ.

Conrad Grevesmole härstammade från norra Tyskland och var ålderman i staden Rostocks gille i Malmö. Han handlade själv med sill och som ålderman hade han juridiska och konsulära uppdrag för Rostocks handelsmän.

Tre gravstenar i bredd i golvet i koromgången. De yttersta gravstenarna är i ljus sten och den i mitten är svart. Stenarna visar avbildningar av vem som ligger begravda där.
I mitten syns Niels Kuntzes och Anna Ipsdatters gravsten och till höger Niels Madsens gravsten. Foto: Andreas Offesson

Borgmästare Niels Madsen

Borgmästaren Niels Madsen avbildas på sin gravsten med särskilt pråliga kläder, vilka också kan identifieras i bouppteckningen efter honom där bland annat manteln med sidenfoder, de uppslitsade byxorna och huvudbonaden beskrivs. Av förteckningen framgår att det totala värdet på Niels Madsens kläder uppgick till 400 mark, vilket på den tiden motsvarade vad en medelstor gård kostade.

Niels hustru, Marine Hansdotter som är avbildad vid hans sida, var dotter till guldsmeden Hans Olsen som 1537 tillverkade en av kyrkans äldsta nattvardskalkar. Denna kalk används än idag och har Claus Mortensens bomärke, med vilket han vidimerat kalkens vikt, inristat under foten.

Borgmästare Niels Kuntze

Den praktfulla renässansstenen till vänster om Madsen avbildar borgmästaren Niels Kuntze och hans hustru Anne Ipsdatter. Borgmästaren med sitt kluvna skägg och handskar i handen är klädd i pluderhosor, pälsbrämad kappa och hög spansk hatt. Anne Ipsdatters kläder är typiska för den efterreformatoriska hustrun, matronan som förestår hushållet. Attributen är förklädet, nyckelknippan och psalmboken.

Ta en guidad tur med Anne 

I filmen nedan möter du Anne Ruponen, guide i S:t Petri kyrka i Malmö som berättar om gravstenarna i kyrkan och hur den äldsta bevarade gravstenen hittades.