Överdådigt utsmyckad altartavla i guldiga toner och tre centrala oljemålningar.
Foto: Jens C Hilner

Altartavlan

Den 15 meter höga altartavlan i S:t Petri kyrka är norra Europas högsta av trä. Tavlan invigdes år 1611. Oljemålningarna i mitten samt dekorationsmåleriet utfördes av Peiter Hartman, den tidigast kände Malmömålaren.

Altartavlan i S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrkas första högaltare var ett S:t Nikolai-altare. Troligen fördes relikerna från altaret i den romanska kyrkan över vid det nya altarets invigning. Detta altare stod fram till reformationens bildstorm efter vilken S:t Petris förste evangeliske kyrkoherde, Claus Mortensen istället lät sätta upp en enkel stenskiva med ett träkors. Drygt åttio år senare byttes korset ut mot den altartavla som möter oss i kyrkan ännu idag.

Norra Europas högsta altartavla av trä

Den 15 meter höga altartavlan i S:t Petri kyrka är norra Europas högsta av trä. På S:t Mikaelidagen år 1611 invigdes tavlan som skapades av den tyskfödde snickaren Hendrik Könnicke. Till sin hjälp anlitade han bildhuggarna Jakob Kremberg och Otto Statius, Curt Snedker och Öllrich Svafvrer.

Altartavlan bekostades av Malmös borgare

Altartavlan bekostades av välbeställda Malmöborgare vilkas namn återfinns på en gömd minnestavla på altartavlans baksida. En av donatorerna var borgmästaren David Patersen som också lät sätta upp ett epitafium över sina föräldrar. Epitafiet hänger höger om altaret på en pelare i koret. Altartavlan utmärks av sina metalliska dekorfärger och rikedomen av bladguld på alla fria ytor.

Oljemålningar av Peiter Hartman, Malmös tidigast kände målare

Oljemålningarna i mitten av altartavlan samt dekorationsmåleriet utfördes av Peiter Hartman, den tidigast kände Malmömålaren som också är upphovsman till kungaporträtten på Malmö rådhus.

Den nedersta oljemålningen föreställer nattvardens instiftelse

Den nedersta oljemålningen föreställer nattvardens instiftelse och flankeras av Moses till vänster med lagtavlorna samt Johannes Döparen till höger med ett krucifix i handen. På pelarna på sidorna om Moses och Johannes finns medaljonger som framställer de fyra kardinaldygderna: temperantia (måttlighet), sapientia (vishet), fortitudo (styrka) och caritas (barmhärtighet).

På flyglarna ses syndafallet till vänster och änglauppenbarelsen för herdarna i julnatten till höger.

Under tavlan och statyerna finns olika texter närmast själva altarbordet. Det är instiftelseorden till nattvarden på danska och två sentenser på latin av Cassianus och av Durandus. Den senares ord lyder: ”I Herrens nattvard hör vi ordet, känner vi rörelsen, men vet inte sättet, dock tror vi på Herrens närvaro.”

Andra oljemålningen nedifrån visar Jesu korsfästelse

Andra oljemålningen nedifrån visar Jesu korsfästelse. På båda sidor om tavlan finns en sköld med namnchiffer. Ursprungligen var det den danske kungen Christian IV:s monogram och det danska riksvapnet. Efter 1658 satte man istället dit Carl XI:s spegelmonogram och riksvapnet Tre kronor. Kvar står dock de båda sköldhållarna på vänstra skölden; de danska vildmännen. Vid den högra skölden står två kvinnor som fredsfigurer.                                                                            

Tredje oljemålningen framställer Kristi himmelsfärd

Tredje oljemålningen framställer Kristi himmelsfärd. Tavlan omges av de fyra evangelisterna, från vänster till höger: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Här finns även fyra karyatider med lagens, trons, hoppets och kärlekens emblem.                                                                                      

På den översta oljemålningen syns Gudsnamnet Jahve

På översta oljemålningen syns Gudsnamnet Jahve med hebreiska skrivtecken lysa fram bland molnen. På sidorna om denna tavla står statyer av Petrus till vänster och Paulus till höger. Allra överst svävar Kristus med segerfanan.

Film: Upptäck S:t Petri kyrka i Malmö – Altartavlan

Anne Ruponen, guide i S:t Petri kyrka, berättar om den 15 meter höga altartavlan från 1611. Vi får veta mer om de olika våningarna och om altartavlans tillkomst.