Tornet och ingången till S:t Petri kyrka fotograferade ur ett grodperspektiv.
Foto: Andreas Offesson

S:t Petri kyrkas historia

S:t Petri kyrka ligger i centrala Malmö i närheten av Malmö centralstation och Stortorget. Enligt traditionen är årtalet 1319 förknippat med S:t Petri kyrkas invigning.

S:t Petri kyrkas byggnadshistoria

Romansk kyrka tillägnad S:t Nicolaus var föregångare

På 1200-talet flyttade en stor del av befolkningen från Övre Malmö, beläget i Triangeln-området, till Nedre Malmö vid sundet. Här uppfördes under seklets senare hälft en romansk kyrka invigd till S:t Nicolaus. Detta är troligen den kyrka som är avbildad i Malmös äldsta sigill.

S:t Petri kyrka byggdes under första delen av 1300-talet

På platsen av denna gamla kyrka uppfördes S:t Petri kyrka  och enligt traditionen är årtalet 1319 förknippat med S:t Petri kyrkas invigning. År 1346 omtalas kyrkan för första gången i Niels Bunkeflos testamente som ecclesia beatorum Petri et Pauli apostolorum in Malmöghe inferiori juxta mare, de heliga apostlarna Petrus och Paulus kyrka i Nedra Malmö invid havet. Arkeologiska undersökningar bekräftar att kyrkan började byggas under 1300-talets första decennium.

Inspiration från Mariakyrkan i Lübeck

Mariakyrkan i Lübeck var sannolikt en direkt inspiration till kyrkbygget. S:t Petri kyrka är en värdig representant för den baltiska tegelgotik som präglar kyrkorna i Hansestäderna kring Östersjön.

Tydliga spår från renässans och gotik

Idag är det främst renässansen som möter oss i kyrkans vitkalkade väggar och i epitafier, predikstol och altartavla. Men i kyrkorummets rymd, höga valv och spetsiga valvbågar blir kyrkans gotiska arkitektur påtaglig. S:t Petri kyrka är en treskeppig basilika  med en mittgång, två sidogångar, ett tvärskepp och ett kor med koromgång. Den gotiska kyrkans interiör präglas av spetsbågade valv och fönster och exteriört håller strävpelarna upp väggarna och ger kyrkan sitt karakteristiska utseende.

Små förändringar utvändigt, men desto fler invändigt

Till det yttre ser kyrkan nästan likadan ut idag som för sjuhundra år sedan. Två tillbyggda kapell har rivits och tornet har ändrat utseende genom seklerna.

Interiört har förändringarna varit desto större. Uppemot 60 helgon- och Mariaaltare försvann efter reformationen till förmån för kyrkbänkar och predikstol. 1555 vitkalkades väggarna och tidigare kalkmålningar täcktes över.

Detaljerade kalkmålningar i kapellets valvbågar. Dopfunt och ljuskrona i snidat, målat trä. Dopljus bredvid.

Krämarkapellet

Krämarkapellet i S:t Petri kyrka härstammar från 1460-talet. Kapellet ger en känsla för hur det såg ut i kyrkan på medeltiden. Varenda yta av valven är täckta av vackra kalkmålningar.

Rikt dekorerad predikstol med figurer i sandsten. Ovanför hänger ett tak.

Predikstolen

Predikstolen i S:t Petri kyrka invigdes 1599. Den är tillverkad av de lokala hantverkarna Daniel Thomisen och Jörgen Stenhugger i sandsten och svart kalksten.

Överdådigt utsmyckad altartavla i guldiga toner och tre centrala oljemålningar.

Altartavlan

Den 15 meter höga altartavlan i S:t Petri kyrka är norra Europas högsta av trä. Tavlan invigdes år 1611. Oljemålningarna i mitten samt dekorationsmåleriet utfördes av Peiter Hartman, den tidigast kände Malmömålaren.

Staty i trä av jungfru Maria med Jesusbarnet i famnen och ett guldäpple i handen.

Mariastatyn och koromgången

Under reformationen förstördes eller såldes alla Maria- och helgonaltare i S:t Petri kyrka. Men sedan 1995 finns det åter en Mariastaty i kyrkan, tillverkad av konstnären Mårten Hultenberg. Statyn står i koromgångens kapell.

Vitkalkat kapell med höga målade glasfönster, lösa stolar, ljuskrona, ljusbärare, ikonmålning och altare.

S:ta Annas kapell

S:ta Annas kapell i S:t Petri kyrka tillkom omkring år 1500 och användes av Kalendegillet, ett gille vars medlemmar främst var präster men senare även borgare. Kapellets färgade glasfönster från 1935–1937 har utförts av konstnären Hugo Gehlin. I kapellet finns också S:ta Anna-ikonen av Elisabet Rappe.

Närbild på en gravsten i golvet smyckad med en bild av ett skelelett som ser ut som en lieman.

Gravstenarna

Ända sedan S:t Petri kyrka började användas som kyrkorum har kyrkan varit en gravsättningskyrka. De borgare som hade råd köpte sig en gravplats i kyrkan.

Rikt utformat epitafium i sandsten på en vitkalkad kyrkvägg.

Epitafierna

På S:t Petri kyrkas pelare och väggar finns minnestavlor över döda personer, så kallade epitafier. Ordet kommer från grekiskan. Epi betyder individ och taphos betyder grav. Varje minnestavla bär på en berättelse om specifika Malmöbor och den tid de levde i.

S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka är både stadens äldsta bevarade kyrka och dess äldsta bevarade tegelbyggnad. Enligt traditionen är årtalet 1319 förknippat med S:t Petri kyrkas invigning.

Se hur S:t Petri kyrka ser ut inuti med Google View 360.

Öppettider

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 10–18.

Antal platser

Kyrkan har 600 platser.

Altargångens längd

Från vapenhuset till främre trappsteget vid koret cirka 45 meter. 

Antal bänkvaser/bänkljus

24 bänkvaser och 24 ljushållare som kan sättas alternerande.

Barnhörna

Ja, till vänster när du kommer in i kyrkan, utanför Krämarkapellet.

Tillgänglighet 

Huvudingång i markplan. Handikapparkering på gatumark runt kyrkan. HWC. Hörslinga. Obs! Gravstenar i golvet.  

Wifi

Anslut till "Svenska kyrkan Gäst". Starta din webbläsare. Logga in. Anslut med dina inloggningsuppgifter. Har du inte något konto väljer du "Skapa konto" och följer instruktionerna. OBS! Du måste verifiera din e-post inom 10 minuter första gången du ansluter.

Hitta hit

Göran Olsgatan 4, 211 22 Malmö på Google Maps

 

Filmer om S:t Petri kyrka

Anne Ruponen, guide i kyrkan, berättar om kyrkobyggnaden, dess sevärdheter och människor som under sju sekel satt avtryck i kyrkorummet.