Ett modernt spelbord för orgel med sidopaneler som fungerar som touch screens.
Foto: Jens C Hilner

Orglarna i S:t Petri kyrka

I S:t Petri kyrka i Malmö finns en av världens modernaste orglar, tillika norra Europas största, med touch screens och över 200 stämmor. Den är dessutom ihopkopplad med tre andra orglar i kyrkan, vilket ger dig som kyrkobesökare en mäktig musikalisk upplevelse.

14 meter hög, 200 stämmor och touch screens

Den nya kororgeln, den så kallade Klaisorgeln invigdes med en tio dagar lång internationell orgelfestival 27 april 2019. Orgeln är 14 meter hög, har sex manualer och över 200 stämmor. Den är en av världens modernaste då man använder sig av touch screens istället för traditionella spakar, vilket gör den nya orgelns klangliga möjligheter oändliga. 

En ny och tre äldre orglar interagerar via gemensamt spelbord

Klaisorgeln är genom digital teknik ihopkopplad med både Marcussenorgeln på orgelläktaren och med de två fjärrverken i koret och över sidogången. Alltså fyra orglar i en. De fyra orglarna kan interagera via ett gemensamt spelbord placerat framme i koret. Resultatet är norra Europas största orgel sett till antalet manualer och register: 205 register inklusive transmitteringar och klockspel. Kyrkobesökarna får en mäktig musikalisk upplevelse när musiken strömmar ut från kyrkans alla hörn. 

– Vi har satsat på att göra S:t Petri till Malmös musikkyrka och vill även fortsätta att bygga broar till musiklivet utanför kyrkans murar. Förr satt organisten på läktaren som en fantom och kunde inte vara en del av gudstjänsten på samma sätt. När spelbordet och organisten sitter i koret blir det en annan närhet till både kör, präster och församling, berättar organisten Carl Adam Landström, projektledare för orgelprojektet.

Inga begränsningar för vilken musik som kan spelas

– Det finns inga musikaliska begränsningar för vilken musikgenre som kommer ur orgelpiporna. Kyrkans organister har haft konserter med bland annat film- och dataspelsmusik. Orgeln är kyrkans orkester. Den kan spela trumpet, flöjt och har till och med trummor i sig. Framför allt kan den bemästra och visa olika känslor som andra instrument inte kan, berättar Carl Adam.

Genarpsorgeln 

S:t Petri kyrka har tidigare hyst Genarpsorgeln, en av de äldsta fortfarande spelbara medeltida orglarna i världen. Genarpsorgeln installerades kring år 1500. Med sina 21 stämmor var den ovanligt stor för den tidens orglar. Efter en utflykt till Genarps kyrka är den från 1937 installerad i Skovgaardssalen på Malmö Konstmuseum och anses vara en av världens äldsta spelbara orglar.

Tullströmsorgeln 

Tullströmsorgeln invigdes 1797 och och byggdes av den svenske orgelbyggaren Olof Schwan från Stockholm. Den användes fram till 1914 och hade 34 stämmor. Den gustavianska orgelfasaden som fortfarande idag pryder orgelläktaren är alltså från denna tid. 

Walckerorgeln

Walckerorgeln invigdes 1914 och byggdes av den tyska firman E F Walcker & Co, Ludwigsburg. Den befintliga fasaden från 1797 behölls till denna för sin tid moderna orgel med 73 stämmor. En nyhet var fjärrverket över södra sidoskeppet och kororgeln under valvet bakom altaret som alltså installerades vid denna tid.

Orgelfasad
Marcussenorgeln från 1951 har 84 stämmor. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Marcussenorgeln

Marcussenorgeln byggd av den danska firman Marcussen & Søn i Åbenrå invigdes 1951. Marcussenorgeln har 84 stämmor och ett ryggpositiv vars fasad ritades av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe. Orgeln renoverades 2016 och är numera sammankopplad med den nya Klaisorgeln.

LADDA NED DISPOSITIONEN FÖR ORGLARNA I S:T PETRI KYRKA

RELATERAD INFORMATION

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.