Pianist och sångerska i förgrunden och framför dem en äldre publik vid dukade kaffebord.
Foto: Cecilia Gussing

Mötesplatser

På Guldkanten kan du äta lunch och lyssna på inspirerande föredrag och varannan tisdag är det stickkafé i församlingshuset. Här träffas också S:t Petris internationella grupp som bland annat arbetar med Act Svenska kyrkans insamlingskampanjer.

Öppna mötesplatser under pandemin

På grund av den pågående pandemin är samtliga mötesplatser pausade tills vidare.

Lunch och föredrag på Guldkanten

Verksamheten är pausad under hösten 2020. Har du redan köpt biljetter till höstens inställda tillfällen? Kontakta Cecilia Gussing så levereras lunchen hem till dig. För kontaktuppgifter, se nedan.  

Guldkanten är namnet på S:t Petris återkommande luncher med föredrag. För 50–60 kr kan du varannan måndag kl 12.30 (insläpp från kl. 12) äta lunch och dricka kaffe samtidigt som du lyssnar på ett inspirerande föredrag eller musik i S:t Petri församlingssal på Själbodgatan 4a. Antalet platser är begränsade och biljett krävs. Biljetterna säljs på Guldkanten och på diakonimottagningen på Själbodgatan 4b, måndag och fredag kl. 11–12. Biljetter kan inte köpas via telefon eller e-post. För aktuella datum och program, se kalendern. 

För mer information, kontakta Cecilia Gussing.

Cecilia Gussing

Cecilia Gussing

Svenska kyrkan Malmö

Diakoniassistent, S:t Petri kyrka

Internationella gruppen i S:t Petri kyrka

Verksamheten är pausad under hösten 2020.

Svenska kyrkan bedriver ett stort internationellt arbete genom sitt medlemskap i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att kyrkan kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att kyrkan har en stark gemensam påverkansröst.

I S:t Petri kyrka finns en internationell grupp som träffas en tisdag i månaden kl. 16.30. Gruppen jobbar framförallt med ACT Svenska kyrkans insamlingskampanjer under fasta och jul, men träffas också för att samtala om S:t Petris  ansvar som del av den världsvida kyrkan. Kyrkan är en stark röst för solidaritet, rättvisa och medmänsklighet runt om i världen. Hur ger vi uttryck för detta? 

För mer information och anmälan, kontakta Anne Ruponen.

Anne Ruponen

Svenska kyrkan Malmö

Assistent, S:t Petri kyrka

Stickkafé varannan tisdag

Verksamheten är pausad under hösten 2020.

Stickkaféet i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4a håller öppet varannan tisdag mellan kl.15–17.  Vi stickar för att skicka till dem som behöver ett värmande plagg och hjälper varandra när vi ”stickar fast”. Har du egna projekt är du självklart också välkommen. Stickcaféet i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4a håller öppet varannan tisdag kl 15–17.

För mer information, kontakta Karin Bergendorff.

Karin Bergendorff

Svenska kyrkan Malmö

Volontär, S:t Petri kyrka, S:t Pauli kyrka

Mobil: 070-330 62 41

RELATERAD INFORMATION