En bebis på golvet tittar på ett gosedjur som föreställer ett får.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Liten & stor heter S:t Petri kyrkas öppna verksamhet för barn och vuxna. En typ av öppen förskola, där barn mellan 0–5 år i sällskap av vuxna kan leka, skapa, sjunga och umgås. S:t Petri kyrka har också en bred verksamhet för skolor.

Liten & stor är en mötesplats för barn och vuxna

Varje torsdag kl. 13.30–16 har den öppna mötesplatsen Liten & stor på Själbodgatan 4a öppet. Här kan barn mellan 0–5 år i sällskap av vuxna leka, skapa, sjunga, fika och umgås. I lokalerna finns leksaker för barn upp till förskoleåldern och material för skapande.

Kl. 14.15 hålls en samling med sångstund och därefter serveras fika till självkostnadspris.

Tillgång till mikrougn, kyl och skötbord. Barnvagnar parkeras i hallen, ta gärna med lås.

Följande datum är det uppehåll: 3 november (höstlovet) och 1 december

Anmälan

Ingen anmälan krävs.
 

Guidade visningar och program för skolor

Kontakta Marie Wetterlin för information om guidade visningar och program för skolor (se nedan).

Relaterad information

Man scrollar på mobiltelefon

Boka dop på nätet

Se alla lediga doptider i Malmös kyrkor och preliminärboka en tid när det passar dig.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.