Babycafé i Olaus Petri församling i Örebro med sångstund, lek och fika.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Liten & stor heter S:t Petri kyrkas öppna verksamhet för barn och vuxna. En typ av öppen förskola där barn mellan 0–5 år i sällskap av vuxna kan leka, skapa, sjunga och umgås. S:t Petri kyrka har också en bred verksamhet för skolor.

Anpassningar av barnverksamheten under pandemin

OBS! Under rådande omständigheter vet vi inte när Liten & stor kan starta igen. Håll koll här eller hör av dig till Tina Sjögren, kontaktuppgifter nedan.

Liten & stor är en mötesplats för barn och vuxna

Varje torsdag kl. 13.30–16 har den öppna mötesplatsen Liten & stor på Själbodgatan 4a öppet. Här kan barn mellan 0–5 år i sällskap av vuxna leka, skapa, sjunga, fika och umgås. I lokalerna finns leksaker för barn upp till förskoleåldern och material för skapande. Kl. 14.15 hålls en samling och sångstund och efter sångstunden serveras fika till självkostnadspris. Det finns barnmatstolar, mikrougn och kyl i lokalen, liksom skötbord. I vanliga fall behövs ingen föranmälan, men särskilda restriktioner gäller under pandemin. Se ovan.

För mer information om Liten & stor, kontakta Tina Sjögren (se nedan).

Guidade visningar och program för skolor

Kontakta Marie Wetterlin för information om guidade visningar och program för skolor (se nedan).

Tina Sjögren

Tina Sjögren

Svenska kyrkan Malmö

Församlingspedagog, S:t Petri kyrka

Marie Wetterlin

Svenska kyrkan Malmö

Församlingspedagog, S:t Petri kyrka

RELATERAD INFORMATION