En bebis på golvet tittar på ett gosedjur som föreställer ett får.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Liten & stor är S:t Petri kyrkas öppna verksamhet i S:t Nicolaigården, Fiskehamnsgatan 3 för barn (0–5 år) i sällskap av vuxna. Vi leker, skapar, sjunger och umgås. S:t Petri erbjuder även program för skolklasser.

Liten & stor

Vi leker, skapar, sjunger fikar och umgås. Vi serverar enkel fika till självkostnadspris efter sångstunden. I vår lokal i S:t Nicolaigården har vi leksaker och material för skapande. Tillgång till mikrougn, kyl, barnmatstolar och skötbord. Barnvagnar parkeras i vår hall.

Tid och plats

S:t Nicolaigården, Fiskehamnsgatan 3 (bredvid Malmö Live)
Torsdagar kl. 13.30–16.00.
Kl. 14.15 Samling med sångstund, därefter serveras fika till självkostnadspris
SOMMARUPPEHÅLL, STARTAR IGEN 5 SEPTEMBER

Håll utkik på våra sociala medier om det blir förändringar.

Anmälan

Ingen anmälan krävs.

Program för skolklasser

 S:t Petri kyrka tar emot skolklasser och erbjuder olika program. För information och bokning, kontakta församlingspedagog Marie Wetterlin (se nedan).
 

Guidade visningar och program för skolor

Kontakta Marie Wetterlin för information om guidade visningar och program för skolor (se nedan).

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.