En uppslagen teologisk bok.
Foto: Andreas Offesson

Andlig fördjupning

Det finns flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och andlig fördjupning. I S:t Petri kyrka finns samtalsgruppen Livsnära samtal där du får hjälp att möta och brottas med brännande frågor i livet.

Livsnära Samtal under pandemin

På grund av den pågående pandemin är samtalsgruppen Livsnära samtal pausad tills vidare.

Sök svaren tillsammans med andra i en samtalsgrupp

Att vårda sitt andliga liv kan ibland vara en förutsättning för att orka leva eller känna mening. Kyrkan är en gemenskap av sökande, längtande människor, som tillsammans vandrar mot större helande och frihet inför Gud och människor. Det finns flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet. Vissa samtalsgrupper träffas regelbundet under terminerna. Andra samtalsgrupper är knutna till kyrkoåret eller ett särskilt tema och träffas tre-fyra gånger.

Livsnära samtal i S:t Petri församlingshus

Varannan torsdag kl. 16.45 i S:t Petri församlingshus har du möjlighet att loda lite djupare i tillvarons frågor i samtalsgruppen Livsnära samtal. Du får lämna dagen bakom dig med en stunds stillhet för att sedan läsa och reagera på kommande söndags bibeltexter. Här får tankarna flöda fritt. Du behöver inte vara teologiskt skolad eller van kyrkobesökare. Gruppen är öppen för alla och du behöver inte föranmäla dig. Varje samling är fristående från de övriga. Gruppen leds av  Ida Wreland, präst. 

 

Kontakt

Ida Wreland

Svenska kyrkan Malmö

Tf församlingsherde S:t Petri församling, Arbetsledande Präst, S:t Petri kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Petri kyrka

RELATERAD INFORMATION

Beställ broschyren Andlig fördjupning

Framsida av broschyr föreställande en flicka som sitter på en brygga och läser i en bibel.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

I broschyren Andlig fördjupning hittar du information om hur du kan lära dig mer om kristen tro i Malmös kyrkor. Broschyren kan hämtas i kyrkan, läsas via issuu.com eller beställas i tryckt form via kommunikation.malmo@svenskakyrkan.se

Döpas som vuxen

Foto: Magnus Aronson /Ikon
Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.