En uppslagen teologisk bok.
Foto: Andreas Offesson

Andlig fördjupning

Unga vuxna och andra intresserade av kristendomens historia och teologi välkomnas till föredrag med efterföljande samtal/frågestund. Gruppen leds av Gunnar Pelinka. Anmälan krävs. S:t Petri bibelstudiegrupp som leds av Tobias Berg är tills vidare vilande.

Fördjupad tro

Unga vuxna och andra intresserade av andlig fördjupning välkomnas till föredrag med efterföljande samtal/frågestund. Det handlar om kristendomens historia och teologi, med olika teman varje gång. Vi börjar med ”Var befinner vi oss på den kristna vägen? Varifrån kommer vi och vart är vi på väg?”.

Gruppen gör uppehåll under sommaren och ses igen till hösten.

Bönestund

Kontemplativ bön kl. 17.30–17.50 | S:ta Annas kapell, S:t Petri kyrka

Vi inleder med en kort stunds kontemplativ bön i kyrkan. Det går även bra att komma direkt till föredraget i Kammaren.

Träffar och teman

Varannan tisdag kl 18.00–20.00 | START 2 APRIL
S:t Petri Kammare, Göran Olsgatan 1 (mittemot kyrkan)

2 april
Var befinner vi oss på den kristna vägen? Berätta lite om oss själva och hur vi kommit hit. Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Om skapelseteologi, kristen antropologi, den treenige Gudens väsen och Guds hypostaser. 

16 april
Vandringsfolket, präster, profeter och kungar. Tempel och synagoga. Arvet efter judendomen i kristen tro.

30 april
 Timmermannen. Om Rabbi Jesus från Nasaret som är Guds son, Kristus. 

14 maj
Ny mänsklighet, dopet, nattvarden och påsken–pingsten. Om kyrkans framväxt, Nicaea år 325 och trosbekännelsen.

28 maj
Kyrkans två lungor: Den apofatiska (Gud beskrivs genom att säga vad Han inte är) och katafatiska (Gud beskrivs med ord och bilder) vägen, mystik och diakoni. Om den tidiga kyrkan, ökenfäderna, ortodoxa kyrkan och kyrkofäderna.

11 juni
Kontemplativ teologi och metod. Den medeltida katolska kyrkan, om mystikens framväxt, kloster och ordnar i västkyrkan. 

3 september
Uppsamlings- och uppstartsträff. Vi repeterar vårens teman och tar upp funderingar och frågor kring dem samt delger varandra (om man vill) sin egen väg just nu. 

17 september
Modernitetens genombrott, sekulariseringens begynnelse, individens betydelse i den nya tiden och tillbaka till källorna: Luther och reformationen. 

1 oktober
Tron och bibeln samt simul justus et peccator (på samma gång rättfärdig och syndare), människans frihet och ansvar. Luthersk teologi. 

15 oktober
Kyrkan av idag. Interreligiös dialog, ekumenik, mission, spiritualitet. Avslutning. Finns behov och önskemål att fortsätta? Det finns möjlighet till ytterligare fyra tisdagsträffar under hösten. 

Upptäck Bibeln

Tillsammans läser vi Bibelns berättelser, lyssnar till fördjupande undervisning och samtalar om vad texterna kan betyda för oss idag.

Du är välkommen oavsett förkunskaper

Alla är välkomna att delta oavsett om du är en van bibelläsare eller helt enkelt är nyfiken på vad som egentligen står i bibeln. I S:t Petri bibelstudiegrupp bejakar vi en inkluderande förståelse av den kristna tron.

Praktisk information

När: Gruppen har uppehåll tills vidare
Var: S:t Petri Kammare på Göran Olsgatan 1, mittemot S:t Petri kyrka
Kontakt och anmälan: Tobias Berg, bibelstudieledare
Gå med i Facebookgruppen för regelbunden information.

 

Relaterad information

Text insprängd i asfalten.

Andlig fördjupning i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet, till exempel bibelgrupper, pilgrimsvandringar, meditation, bibliodrama, kurser i enneagrammet, retreater och katekumenat.

Ung kvinna med hörlurar lyssnar på mobilen.

Tid med Gud hemma

Det finns många appar och poddar med kristen inriktning, gratis att ladda ner eller lyssna på där appar och poddar finns. Svenska kyrkan har också ett eget Spotifykonto med spellistor på olika teman. SVT och Sveriges radio sänder helgmålsringning och gudstjänster.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.