Musik, kör och kultur

Musik, körliv och kulturarrangemang i S:t Pauli kyrka

Musik i S:t Pauli kyrka

Bänka dig i S:t Pauli kyrka för spännande musikaliska äventyr! Det är fri entré till samtliga konserter.

Sjung i kör

Det är kul att sjunga i kör! Här i S:t Pauli kyrka finns det körer från förskoleklass och uppåt.

S:t Pauli kyrkas orglar

I S:t Pauli kyrka finns det en stor orgel på orgelläktaren ovanför huvudentrén och en mindre orgel framme vid koret.

Regnbågsscen

Regnbågsscen i S:t Pauli kyrka är en mötesplats för alla livets färger. Under regnbågen möts musik, föredrag, poesi, konst och humor med bön, tankar från bibeln, psalmsång och ljuständning. Regnbågsscen är en mötesplats för HBTQIA+ och kristen tro. En mötesplats för dig som är nyfiken eller söker ett sammanhang.

Följ med S:t Pauli kyrka på sommarutflykter

Detta år erbjuder vi två turer, en som går till Helsingborg och den andra som går mot Österlen.

Kultur i Svenska kyrkan Malmö

Kultur i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kalendern för kulturevent i Svenska kyrkan Malmö

Kultur i Svenska kyrkan

Se människan-scenen på Bokmässan, med Eva Dahlgren i boksamtal.

Kultursatsning 2020

Svenska kyrkan är en av samhällets största kulturaktörer. För många människor är kulturen en samtalspartner för att reflektera över existentiella frågor. I film, litteratur, sångtexter, konst, dans och teater finner vi både igenkänning och andra erfarenheter att spegla våga egna liv och dilemman i.

Orkester med dirigent spelar i kyrka.

Konserter i Svenska kyrkan

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller salen. Eller ta del av en konsert digitalt, från någon av Svenska kyrkans församlingar som sänder på nätet.