Musik, kör och kultur

Musik, körliv och kulturarrangemang i S:t Pauli kyrka

Musik i december och januari i S:t Pauli kyrka

Kom i julstämning i S:t Pauli kyrka med Malmö Latinskola, kyrkans egna körer och musiker, Spårvägens Musikkår, Trio Rop, studenter från Musikhögskolan i Malmö, Agnes Kofoed Christianson och många fler.

Regnbågsscen

Regnbågsscen i S:t Pauli kyrka är en mötesplats för alla livets färger. Under regnbågen möts musik, föredrag, poesi, konst och humor med bön, tankar från bibeln, psalmsång och ljuständning. Regnbågsscen är en mötesplats för HBTQIA+ och kristen tro. En mötesplats för dig som är nyfiken eller söker ett sammanhang.

Sjung i kör

Det är kul att sjunga i kör! Här i S:t Pauli kyrka finns det körer från förskoleklass och uppåt.

S:t Pauli kyrkas orglar

I S:t Pauli kyrka finns det en stor orgel på orgelläktaren ovanför huvudentrén och en mindre orgel framme vid koret.

Relaterad information

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.