En samling bilder från vänster till höger. En glad föreläsare, en konservator som gör i ordning en gammal takmålning, en liten ängelfigur vid orgelpipor, en vitklädd dansare med färgglatt crepband och ett par körsångare  som leds av en engagerad dirigent
Foto: Magnus Aronson, Gustaf Hellsing, Kristin Lidell/IKON

Musik, kör och kultur

Musik, körliv och kulturarrangemang i S:t Pauli kyrka

RELATERAD INFORMATION