En äldre kvinna i kortklippt mellanblont hår och röd stickad tröja och svart stickad väst ler mot någon till höger om kameran. Hon sitter vid ett bord tillsammans med andra i hennes ålder och dricker kaffe och äter en bakelse.
Foto: Kristin Lidell/IKON

Mötesplatser

Genom att se och bekräfta varandra helas vi. I S:t Pauli kyrka finns det många möjligheter att mötas. För dig som är dagledig och pensionär: kreativ verkstad, stickkafé, snickarverkstad och trädgårdsgrupp. För dig som är ungdom finns Ung i Pauli. För barn och familj: Stjärntid och Himlaliv, babyrytmik, barnkör och experimentverkstad.

Kreativ verkstad

Upptäck, utforska och utveckla din kreativitet. Antingen kan du ta med dig ett eget projekt eller så finns det tillgång till material. Ledare Cilene Nyman finns till hands med kunskap i olika tekniker och fungerar också som ett kreativt bollplank.
Måndagar kl. 18.00-20.30
Start: 31 augusti 2020
Det kostar ingenting att vara med förutom för den enkla förtäringen som är till självkostnadspris.
För mer information kontakta Cilene Nyman.

Stickkafé

Varannan torsdag, jämn vecka kl. 12.30-15.00 
Sticka till förmån för Act Svenska kyrkan (internationellt arbete) eller ta med ett eget sticke.
Inled gärna eftermiddagen med musikmeditation i kyrkan kl. 12.10-12.30.
Start: 17 september 2020
Vill du veta mer kontakta Cilene Nyman.

Snickarverkstad för vuxna

För alla som gillar att snickra finns det en grupp som håller till i S:t Pauli kyrkas källare varannan måndag kl. 13.00-17.00. Antingen så har du redan en idé om vad du vill göra eller så kommer vi på det tillsammans. Ibland får vi beställningar från kyrkans verksamheter. Det har blivit både leksaker, bikupor och möbler. Nybörjare och mer avancerade jobbar sida vid sida. 
Start: 24 augusti 2020
Det kostar ingenting att vara med i snickarverkstan.
För information och anmälan kontakta Alexander Kepp. 

Trädgårdsgrupp för alla

Så, plantera, rensa ogräs och skörda. Nybörjare eller avancerad jobbar sida vid sida. Var med och utveckla vår fantastiska trädgård vid S:t Pauli församlingshus.
Vill du vara med kontakta Alexander Kepp.

Alexander Kepp

Alexander Kepp

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, S:t Pauli kyrka, S:ta Maria kyrka

Cilene Nyman

Cilene Nyman

Svenska kyrkan Malmö

Pedagog, S:t Pauli kyrka

RELATERAD INFORMATION