Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sjung i kör

I S:t Mikaels kyrka finns en kör för alla, babysång, barnkör, kyrkokör, Sångglädje för daglediga/pensionärer och Alla kan sjunga-kören, som framför allt vänder sig till dig med funktionsvariationer. Körerna har olika svårighetsgrad, för dig med mångårig körvana eller för dig som är ny sångare. Det viktigaste är att du vill sjunga tillsammans med andra. Kom, sjung och ha roligt!

Att sjunga är friskvård

Att sjunga är främjande för hälsan – sång sänker blodtrycket och stärker immunförsvaret, dessutom är det roligt.

Genom musiken kan vi uttrycka känslor på ett annat sätt än med ord. När glädjen är som mest jublande eller sorgen helt förtvivlad kan alla ord kännas för små. Ibland kan tonerna vara det som låter även det ordlösa få plats. Musik är en viktig del av gudstjänsterna – psalmsång, instrumentalmusik, solister och körer.

Kom gärna och testa några gånger! Kanske blir just du körbiten! Alla kan lära sig att sjunga i kör.

Alla körer och babysången är kostnadsfria. 

Babysång och barnkörer

Babysång

Torsdag kl. 9.15–9.45
För barn från två månader upp till ett år.
Ledare Malin Holk, se kontaktuppgifter nedan.

s:t Mikaels sångfåglar

Tisdag kl. 14–16
Sång, lek och pyssel för barn från 6 till 9 år. För dig som gillar att sjunga.
Körledare Arta Stepina, se kontaktuppgifter nedan.

Vuxenkörer

S:t Mikaels kyrkokör

Onsdag kl. 18–20
S:t Mikaels kyrkokör är en damkör som sjunger flerstämmigt och allt från klassiskt till schlager, folkvisor och pop. Sångglädje, musikalitet och sammanhållning står i fokus. Kören medverkar i gudstjänster och konserter, varav ett större framträdande per termin med instrumentalister och S:t Mikaels Sångfåglar (barnkör).

För provsjungning kontakta körledare Arta Stepina, se kontaktuppgifter nedan. 

sångglädje 

Torsdag kl. 9.15–10.15
En kör för dig som är dagledig/pesnionär. Vi sjunger och umgås med glädje och gemenskap och medverkar i gudstjänster m.m. Körledare Torbjörn Karlsson, se kontaktuppgifter nedan.

alla kan sjunga-kören 

Torsdag kl. 18–19
Här kan alla känna sig välkomna, funktionsvariationer inkluderade. Naturligtvis är alla välkomna; föräldrar, syskon, assistenter och kompisar. Medverkan sker på ett par gudstjänster och konserter. Körledare Torbjörn Karlsson, se kontaktuppgifter nedan.

 

RELATERAD INFORMATION