Foto: Emelie Ekberg

Spela i instrumentalgrupp

I S:t Matteus kyrka finns det en instrumentalgrupp som heter Kyrkjam.

Kyrkjam i S:t Matteus kyrka

En grupp för dig som kan eller håller på att lära dig ett instrument där vi växlar mellan improvisation och att lära oss låtar.