Någons hand sveper med varsam hand över det vajande och frodiga sädesfältet
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Vision för S:t Matteus kyrka

S:t Matteus kyrkas vision är låga trösklar, men med en tydlig kärna.

Låga trösklar men med tydlig kärna

Söndagens gudstjänst bär ända ut

Söndagens gudstjänst är i centrum och fortsätter i måltidens gemenskap, barnens vandring med Kristus och andlig fördjupning ut till alla verksamheter som finns här, till exempel konfirmander, katekumener, babykafé och mycket annat. 

Enkelt och lättåtkomligt men aldrig billigt eller banalt

Tanken med Matteus är att det aldrig får kännas billigt eller banalt. Det ska vara enkelt och lättåtkomligt, men aldrig billigt. Prästen och teologen Dietrich Bonhoefer (1906-1945) skrev att ”Cheap grace is the deadly enemy to our church”. Att nåd utan lärjungaskap inte leder särskilt långt. Därför måste nåden få vara gratis! Men aldrig billig. Märkligt, men det går.

Ett stort leende och en öppen kontaktyta

Vi vill välkomna alla, och då menar vi verkligen ALLA, med ett stort leende och en öppen kontaktyta. Men vi vill också ha något att svara när människor verkligen frågar något, och ha modet att stå för något så att människor inte känner sig ensamma när de går sin väg från gudstjänsten.

Möta frågor med öppet sinne och tydlighet

Vi vill bjuda in, men då vill vi också ha något att säga när följdfrågorna kommer och inte tystna eller vara rädda för att stå för något. Vi tror att det finns svar, inte på allt, men på en del. Ibland är svaret ”jag vet inte, men låt oss utforska tillsammans”. Ibland är faktiskt svaret att ”Jesus kan leda dig ut ur mörkret”. Det vill vi vara en kyrka som vågar säga.

I S:t Matteus kyrka är det låga trösklar, men det finns en tydlig kärna.

Gustav Burman, arbetsledare och präst i S:t Matteus kyrka 
2020-09-14

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.