Foto: Jens C Hilner

Musik, kör och kultur

I S:t Matteus kyrka är gudstjänsten och det levande församlingslivet i centrum och i allt det finns uttrycken som musik, ord, berättelser, bilder - allt som är till hjälp för att tolka livet och andligheten i en kyrka för och med barn, unga och vuxna. Här finns det körer för barn, unga och vuxna, för såväl nybörjare som vana.

Musik i S:t Matteus kyrka

Bänka dig i S:t Matteus kyrka för spännande musikaliska äventyr! Det är fri entré till samtliga musikgudstjänster och konserter.

Engagerade och glada körsångare från 25 år och uppåt. Skärpan ligger i mitten på en ung kvinna med blont hår. Hon tittar glatt snett upp till vänster och håller ut en lång ton.

Sjung i kör

I S:t Matteus kyrka finns körer för både små och stora som gillar att sjunga. För barnen finns olika barnkörer från förskoleklass och och uppåt. För vuxna finns det tre vuxenkörer; S:t Matteus Gospel, Matteuskören och S:t Matteus Vokalensemble.

På orgelns ovansida står orgelpipor på längden med olika antal och storlekar inom sex olika ramar på höjden. I orgelfasadens mitt står orgelpiporna rakt ut.

Orgeln i S:t Matteus kyrka

26 stämmor fördelade på manualer och pedal som klingar i det spännande kyrkorummet.

Relaterad information

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.