Foto: Jens C Hilner

Musik, kör och kultur

I S:t Matteus kyrka är gudstjänsten och det levande församlingslivet i centrum och i allt det finns uttrycken som musik, ord, berättelser, bilder - allt som är till hjälp för att tolka livet och andligheten i en kyrka för och med barn, unga och vuxna. Här finns det körer för barn, unga och vuxna, för såväl nybörjare som vana.

Musik i S:t Matteus kyrka

Bänka dig i S:t Matteus kyrka för spännande musikaliska äventyr! Det är fri entré till samtliga musikgudstjänster och konserter.

På orgelns ovansida står orgelpipor på längden med olika antal och storlekar inom sex olika ramar på höjden. I orgelfasadens mitt står orgelpiporna rakt ut.

Orgeln i S:t Matteus kyrka

26 stämmor fördelade på manualer och pedal som klingar i det spännande kyrkorummet.

Engagerade och glada körsångare från 25 år och uppåt. Skärpan ligger i mitten på en ung kvinna med blont hår. Hon tittar glatt snett upp till vänster och håller ut en lång ton.

Sjung i kör

I S:t Matteus kyrka finns körer för både små och stora som gillar att sjunga. För barnen finns olika barnkörer från förskoleklass och och uppåt. För vuxna finns det fyra vuxenkörer; S:t Matteus Gospel, Föräldralediga kören, Matteuskören och S:t Matteus Vokalensemble.

Spela i instrumentalgrupp

I S:t Matteus kyrka finns det en instrumentalgrupp som heter Kyrkjam.

Kultur i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kalendern för kulturevent i Svenska kyrkan Malmö

Kultur i Svenska kyrkan

Se människan-scenen på Bokmässan, med Eva Dahlgren i boksamtal.

Kultursatsning 2020

Svenska kyrkan är en av samhällets största kulturaktörer. För många människor är kulturen en samtalspartner för att reflektera över existentiella frågor. I film, litteratur, sångtexter, konst, dans och teater finner vi både igenkänning och andra erfarenheter att spegla våga egna liv och dilemman i.

Orkester med dirigent spelar i kyrka.

Konserter i Svenska kyrkan

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller salen. Eller ta del av en konsert digitalt, från någon av Svenska kyrkans församlingar som sänder på nätet.