En samling bilder från vänster till höger. En glad föreläsare, en konservator som gör i ordning en gammal takmålning, en liten ängelfigur vid orgelpipor, en vitklädd dansare med färgglatt crepband och ett par körsångare  som leds av en engagerad dirigent
Foto: Magnus Aronson, Gustaf Hellsing, Kristin Lidell/IKON

Musik, kör och kultur

I S:t Matteus kyrka är gudstjänsten och det levande församlingslivet i centrum och i allt det finns uttrycken som musik, ord, berättelser, bilder - allt som är till hjälp för att tolka livet och andligheten i en kyrka för och med barn, unga och vuxna. Gästande musiker, föreläsare, konstnärer mixas i en salig blandning med lokala amatörer.

Engagerade och glada körsångare från 25 år och uppåt. Skärpan ligger i mitten på en ung kvinna med blont hår. Hon tittar glatt snett upp till vänster och håller ut en lång ton.

Sjung i kör

I S:t Matteus kyrka finns körer för både små och stora som gillar att sjunga. För barnen finns olika barnkörer från förskoleklass och och uppåt. För vuxna finns det en gospelkör.

På orgelns ovansida står orgelpipor på längden med olika antal och storlekar inom sex olika ramar på höjden. I orgelfasadens mitt står orgelpiporna rakt ut.

Orgeln i S:t Matteus kyrka

26 stämmor fördelade på manualer och pedal som klingar i det spännande kyrkorummet.

Relaterad information

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.