Foto: Emma Niwén

Musik i S:t Matteus kyrka

Bänka dig i S:t Matteus kyrka för spännande musikaliska äventyr! Det är fri entré till samtliga musikgudstjänster och konserter.

På orgelns ovansida står orgelpipor på längden med olika antal och storlekar inom sex olika ramar på höjden. I orgelfasadens mitt står orgelpiporna rakt ut.

Söndagsorgel i Sankt Matteus kyrka

Välkommen till fina tillfällen i vår att lyssna på orgeln i S:t Matteus kyrka av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund , invigd 1983, med 26 stämmor, som klingar ”fransk” katedral-klang!