Foto: Emelie Ekberg

Kyrkjam i S:t Matteus kyrka

En grupp för dig som kan eller håller på att lära dig ett instrument där vi växlar mellan improvisation och att lära oss låtar.

Måndagar varannan vecka 19.00-20.30

En grupp för dig som kan eller håller på att lära dig ett instrument. Vi växlar mellan improvisation och att lära oss låtar och spelar psalmer och annan musik med andliga perspektiv. Passar också dig som bara kan några få toner/ackord.

Kostnadsfritt att vara med i Kyrkjam.

Ledare: Emelie Ekberg