Foto: Sara Karlsson Löfgren

Barn och familj

Upplev livet i S:t Matteus kyrka i Malmö genom babykafé, Legoklubben, barn- och ungdomskörer, babyrytmik, familjerytmik, barnkyrka, Upptäckarna och gudstjänster.

Sommaraktiviteter för barn och familj i Matteusparken

med vattenlek, familjerytmik och grillat ti, on och to 18 juni – 4 juli, vecka 25-27 2024. Hoppas att vi ses!

Hjälp ett barn i Malmö till nya sommarminnen

Alla familjer har inte möjlighet att lämna stan och bara en dagsutflykt kan göra stor skillnad. Nu har du möjlighet att swisha ett bidrag till ett sommarkort för buss och tåg så att dessa familjer kan skapa nya upplevelser i Skåne.

Helena Berggren och Sara Karlsson Löfgren

Kyrkan möter NPF-familjer

Under hösten 2023 startade Svenska kyrkan Malmö projektet ”Kyrkan möter NPF-familjer”. Tanken är förbättra kyrkans bemötande av familjer i behov av särskilt stöd. Både barn med diagnos, föräldrar och andra familjemedlemmar.

Babyrytmik och familjerytmik i S:t Matteus

Babyrytmik för föräldrar med barn 0-24 månader och familjerytmiken för föräldrar med barn 2-4 år i S:t Matteus. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen. Nu i sommar blir det även familjerytmik i parken vid S:t Matteus kyrka.

GROW - upptäck Jesus

Häng med på vårens grupp för dig som går i åk 3-7 i S:t Matteus kyrka.

Legoklubben i S:t Matteus

För dig från 8 år och uppåt finns det en legoklubb i S:t Matteus.

Barnkyrkan i S:t Matteus

Äventyr för alla små och stora barn i Barnkyrkan och i Upptäckarna.

Barnkyrkan Musik i S:t Matteus kyrka

Musik från Barnkyrkan i S:t Matteus.

Föräldralediga kören i S:t Matteus kyrka

Medan barnen sitter i sele, leker på mattor eller vandrar omkring i kyrkan sjunger vi enkla sånger i stämmor.

Ett barn som står bredvid ett annat sjunger glatt.

Barnkörer i S:t Matteus kyrka

I S:t Matteus kyrka finns barnkörer från 4 år och upp till årskurs 5, Småsångarna, S:t Matteus barnkör och Matteus Vocaler.

Ungdomskör i S:t Matteus kyrka

För dig som går i årskurs 6 och uppåt finns det S:t Matteus ungdomskör.

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.