Foto: Sara Karlsson Löfgren

Barn och familj

Upplev livet i S:t Matteus kyrka i Malmö genom babykafé, Legoklubben, barn- och ungdomskörer, babyrytmik, familjerytmik, barnkyrka, Upptäckarna och gudstjänster.

Följ med på familjeläger till Höllviksstrand 30 september-1 oktober 2023

Följ med på S:t Matteus kyrkas familjeläger för familjer med barn i alla åldrar till Höllviksstrand 30 september-1 oktober 2023

Familjerytmik 2-4 år i S:t Matteus kyrka

För föräldrar med barn som är 2-4 år. Småsyskon är också välkomna. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen. Onsdagar kl. 15.30 i S:t Matteus kyrka. OBS! Anmälan är fortfarande öppen!

Konsert Barn & Brass med barnkörer och Göteborgs Brasskvintett 14 oktober kl. 17 i S:t Pauli kyrka

En konsert för hela familjen då församlingens barnkörer bjuder på sånger ur Majas Alfabet, där vi får lära oss om växtriket och om brassfamiljen, i nya, spännande arrangemang av och tillsammans med Göteborgs Brasskvintett. Fri entré.

Babyrytmik och familjerytmik i S:t Matteus

Babyrytmik för föräldrar med barn 0-24 månader och familjerytmiken för föräldrar med barn 2-4 år i S:t Matteus. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen. Nu i sommar blir det även familjerytmik i parken vid S:t Matteus kyrka.

Legoklubben i S:t Matteus

För dig från 8 år och uppåt finns det en legoklubb i S:t Matteus.

Följ med på familjeläger till Höllviksstrand 30 september-1 oktober 2023

Följ med på S:t Matteus kyrkas familjeläger för familjer med barn i alla åldrar till Höllviksstrand 30 september-1 oktober 2023

Barnkyrkan i S:t Matteus

Äventyr för alla små och stora barn i Barnkyrkan och i Upptäckarna.

Barnkyrkan Musik i S:t Matteus kyrka

Ny musik från Barnkyrkan i S:t Matteus 2022

Ett barn som står bredvid ett annat sjunger glatt.

Barnkörer i S:t Matteus kyrka

I S:t Matteus kyrka finns barnkörer från 4 år och upp till årskurs 5, Småsångarna, S:t Matteus barnkör och Matteus Vocaler.

Ungdomskör i S:t Matteus kyrka

För dig som går i årskurs 6 och uppåt finns det S:t Matteus ungdomskör.

Dopet är Livets första fest

Dopet är ett tillfälle att fira och tacka för det barn som kommit. Dopet kan hållas enkelt med färre personer eller med fler, i kyrkan eller som utomhusdop i någon av kyrkans trädgårdar.

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.