Foto: Sara Karlsson Löfgren

Babyrytmik och familjerytmik i S:t Matteus

Babyrytmik för föräldrar med barn 0-24 månader och familjerytmiken för föräldrar med barn 2-4 år i S:t Matteus. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen.

Rytmik 0-7 månader i S:t Matteus

För föräldrar med barn som är 0-7 månader. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen.

Rytmik 8-12 månader i S:t Matteus

För föräldrar med barn som är 8-12 månader. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen.

Rytmik 13-24 månader i S:t Matteus

För föräldrar med barn som är 13-24 månader. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen.

Familjerytmik 2-4 år i S:t Matteus

För föräldrar med barn som är 2-4 år. Småsyskon är också välkomna. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen.

Rytmik 0-18 månader

För föräldrar med barn som är 0-18 månader. Vi dansar, sjunger och upplever musiken med hela kroppen.