Samtal kring Bibeln
Foto: Magnus Aronson / IKON

Katekumenat

Katekumenatet är ett slags dopundervisning för dig som är vuxen och vill veta mer om vad det innebär att leva en personlig kristen tro i vardagen. S:t Matteus kyrka i Malmö erbjuder katekumenat - en väg till gemenskap och tro.

Katekumenatet – en väg till gemenskap och tro

I januari 2022 startar en ny katekumenatgrupp som kommer att träffas i S:t Matteus kyrka i tre terminer. 

Det kostar ingenting att vara med.

Ledare: Marie Bernéli och Lasse Törnqvist

För mer information och anmälan, kontakta Marie Bernéli och Lars Törnqvist.

Kontakt

Marie Bernéli

Marie Bernéli

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, S:t Matteus kyrka

Lars Törnqvist

Lars Törnqvist

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Matteus kyrka

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Foto: Magnus Aronson /Ikon
Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.