Vision för S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka vill vara en plats för eftertanke, stillhet, samtal och möten mitt i centrala Malmö.

Ett öppet rum mitt i centrala Malmö

S:t Johannes kyrka vill vara en plats för eftertanke, stillhet, samtal och möten där människor ställer frågor och bygger gemenskap tillsammans . Därför är det viktigt att S:t Johannes kyrka får vara ett öppet kyrkorum mitt i Malmö. Ett rum där människor från flera olika kulturella sammanhang kan finna ro och stillhet, hämta kraft, be, ta en andhämtningspaus i den pulserande, hektiska vardagen.

Gudstjänsterna sätter rytmen 

Vardagsmässor, bön och högmässan är en pågående rytm i S:t Johannes kyrka.

S:t Johannes kyrka är en bärare av den kyrkomusikaliska traditionen

S:t Johannes kyrka vill vara en bärare av den kyrkomusikaliska traditionen och även erbjuda en musikalisk variation där den kristna berättelsen förmedlas i musikens värld.

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.