Väggmålning av ängel med kors i handen.
Foto: John-Åke Arthursson

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att utforska och upptäcka kristen tro. S:t Johannes kyrka erbjuder en öppen studiegrupp där du kan prata tro med andra och en präst. Varannan tisdag har du också möjlighet att pilgrimsvandra i Pildammsparken på lunchen.

Studiegrupp om kristen tro

I  S:t Johannes kyrka finns en öppen studiegrupp som kallas för Studier mellan rosor och änglar. Gruppen är för dig som är intresserad av att tala om och fördjupa dig i kristen tro tillsammans med andra. Här får du läsa, studera och samtala kring olika bibeltexter, psalmer, skönlitterära texter, poesi och symboler i kyrkan. Studiegruppen leds av en präst och träffas varannan vecka i S:t Johannes kyrka. Alla är varmt välkomna och du behöver inte föranmäla dig. 

För mer information om studiegrupp i kristen tro

Johnny Wegeståhl

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Johannes kyrka

Promenerande människor med ryggsäck i grön park
Ta en paus i vardagen och pilgrimsvandra en timme på lunchen i vackra Pildammsparken. Foto: Kristina Strand Larsson

Pilgrimsvandra i Pildammsparken

Ett sätt att utforska sin kristna tro kan vara att vandra i tystnad tillsammans med andra. Varannan tisdag utgår pilgrimsvandringar från S:t Johannes kyrka. Gruppen pilgrimsvandrar i Pildammsparken en timme på lunchen. Vandringarna sker i enkelhet, med delande och tystnad. Ingen föranmälan och vandringarna är gratis.

Gruppen träffas 10.50 utanför S:t Johannes kyrka. Kl. 11 går gruppen iväg. Efter vandringen hålls en kort middagsbön i kyrkan kl. 12.10.

Höstens vandringar startar tisdagen 7 september och genomförs på jämna veckor till och med 30 november.

För mer information, kontakta vandringsledare via pilgrim.malmo@svenskakyrkan.se

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.