Vision för S:t Andreas kyrka

S:t Andreas kyrka arbetar för att ge människor möjlighet till gemenskap i kyrkans värld och möjlighet att utforska och fördjupa sin tro. Centrum i församlingslivet är gudstjänsten i alla dess former, där söndagens huvudgudstjänst har en särskild plats.

Bryta ensamhet och skapa mötesplatser

St Andreas kyrka ligger i Slottsstaden, en del av västra innerstaden i Malmö. Stadsdelen som till största delen tillkom under 40- och 50-talen, präglas av närheten till både city och hav och ett rikt utbud av affärer och restauranger. Slottsstaden är ett populärt bostadsområde med lugn puls. Här finns många enpersonshushåll, även om ett generationsskifte pågår med en växande andel barnfamiljer. Befolkningsstrukturen speglar inte Malmö som helhet och de mångkulturella inslagen är få. Problemen med psykisk ohälsa och ensamhet är stora, men inte alltid synliga. 

Verksamheten speglar området

S:t Andreas kyrkas verksamhet speglar närområdet. Här finns mycket öppen verksamhet och många möjligheter till gemenskap. Söndagens gudstjänst är i centrum.

S:t Andreas kyrka arbetar mycket med andlig fördjupning, delaktighet och ett ideellt engagemang, både lokalt och internationellt. Kyrkan är både Fairtrade- och miljödiplomerad. 

RELATERAD INFORMATION

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.