Så leds S:t Andreas kyrka

S:t Andreas kyrka tillhör S:t Petri församling som i sin tur är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. Kyrkan leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd där sistnämnda ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Malmö Pastorat

De sex församlingarna i Malmö samverkar i en gemensam organisation som kallas för Malmö pastorat. Det innebär att församlingarna och de lokala kyrkorna har en gemensam administration och ledning.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljs direkt via kyrkovalet. Fullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift.

Länk till Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

Länk till Kyrkorådet i Malmö pastorat

S:t Andreas kyrka ingår i S:t Petri församlingsråd

S:t Andreas kyrka tillhör S:t Petri församling som är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. I Malmö har församlingsrådet dock delegerat detta ansvar till verksamhetsråd för varje kyrka. 

Ledamöterna väljs vid kyrkovalet

Församlingsrådets ledamöter väljs i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Den nominerade behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp, det vill säga en grupp som ställt upp i kyrkovalet. S:t Andreas kyrka ingår i S:t Petri församlingsråd som leds av ordförande Maria Haglund–Börjesson. 

Maria Haglund Börjesson

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande S:t Petri församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Verksamhetsrådet i S:t Andreas kyrka

Verksamhetsrådet är den lokala kyrkans styrelse. Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsrådet. Verksamhetsrådet har till uppgift att

  • utse kyrkvärdar
  • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
  • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
  • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
  • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

LEDAMÖTER OcH ERSÄTTARE I S:T ANDREAS KYRKAS VERKSAMHETSRÅD

Maria Haglund Börjesson

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande S:t Petri församlingsråd, Ordförande verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Johan Jesperson

Johan Jesperson

Svenska kyrkan Malmö

Arbetsledande Präst, S:t Andreas kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Kristina Hildemar

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Eva Lindén

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Mer om Eva Lindén

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Marie-Louise Palmquist

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Berit Sjövall

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Mer om Berit Sjövall

Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA)

Rickard Aveng

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Bengt Brattgård

Svenska kyrkan Malmö

Ersättare verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Christoffer Rääf

Svenska kyrkan Malmö

Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ersättare verksamhetsrådet S:t Andreas kyrka

Mer om Christoffer Rääf

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

RELATERAD INFORMATION