Rött tegelhus med vita putsade detaljer.
Foto: Ajan Gendel

S:t Andreasgården

S:t Andreasgården på Rosenholms allé 10b fungerade från 1952 som församlingshem till S:t Andreas kyrka. Här hade många av kyrkans grupper och mötesplatser sitt hem. Nu är S:t Andreasgården inte längre i kyrkans ägo och har ersatts av nya lokaler i S:t Andreas kyrka.

Landshövdingens hem blev församlingshem

11 januari 1952 invigdes S:t Andreasgården som församlingshem för den då relativt nybildade Slottsstadens församling. Tidigare hade huset varit residens för landshövding Ramel, men när det blev till salu köptes det genom en massiv insamlings- och inteckningaktion bland församlingsborna. Huset var inrett med i stort sett uteslutande gåvor. Under våren 2021 gick S:t Andreasgården ut till försäljning samtidigt som nya församlingslokaler skapades i S:t Andreas kyrka.

Mötesplats för många 

Under den sista tiden var S:t Andreasgården en mötesplats för främst samtalsgrupper och studieverksamhet i församlingen. Byggnaden såldes under våren 2021.