Kyrka i sten med tillhörande klocktorn
Foto: Malin Åkerskog

S:t Andreas kyrkas historia

S:t Andreas kyrka vid Fridhemstorget i Malmö ritades av Thorsten Roos och Bror Thornberg. Kyrkan invigdes 1959.

S:t Andreas kyrkas byggnadshistoria

S:t Andreas kyrka ligger på Fridhemstorget i stadsdelen Slottsstaden i Malmö. Området var i stort sett obebyggt ända fram tills slutet av 1800-talet. Vid Ribersborg stranden låg några gårdar och sommarställen för Malmös borgerskap. Vid sekelskiftet och fram till 1960-talet byggdes området ut med påkostade och stora villor för stadens övre medelklass. Behovet växte fram av ett stadsdelscentrum, där servicen för den växande befolkningen kunde samlas. Därför anlades Fridhemstorget 1955-57. Här beslöt man också att bygga en ny kyrka, S:t Andreas kyrka, vilken invigdes första söndagen i advent 1959 av stiftets dåvarande biskop Nils Bolander.

Utformad som en romersk basilika

Genom sin utformning som en romersk basilika, knyter kyrkan an till äldre kristen kyrkobyggnadsstil. Måtten är desamma som för Salomons tempel: "60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt var templet som kung Salomo byggde åt Herren." (1 Kung 6). 

Det gamla testamentet berättar om Israels tolv stammar och nya testamentet om de tolv apostlarna. Det återspeglas i de tolv pelare som bär upp kyrkan. Kyrksalens tak täcks av en stjärnhimmel i form av fyrtio lampor. En stjärna för vart år som Guds folk vandrade i öknen.

Ritades av arkitekterna Thorsten Roos och Bror Thornberg

S:t Andreas kyrka ritades av de kända Malmöarkitekterna Thorsten Roos och Bror Thornberg. Thorsten Roos (1906-1969) har bland annat ritat Kronprinsen, NK (nuvarande Hansacompagniet), Jägersro och hotell S:t Jörgen samt tillsammans med Bror Thornberg Limhamns krematorium och de s.k. ABC-husen på John Ericssons väg. Bo Thornberg har bland annat ritat S:t Mikael kyrka och Slottsstadens skola. 

Kyrkan är byggd i kalksten

De två arkitekterna har i S:t Andreas kyrka lyckats förena rymd och närhet, öppenhet och avskildhet. Exteriören är, liksom kyrkans interiör, klädd med kalksten från Borghamn. Stenbrottet, i trakten av Omberg, är samma stenbrott som levererade stenen till den heliga Brigittas kyrka, Blåkyrkan, i Vadstena.

Aposteln Andreas har gett namn åt kyrkan

S:t Andreas kyrka har fått sitt namn efter aposteln Andreas, en av de två första av Jesus tolv lärjungar. Enligt traditionen led Andreas martyrdöden i Patras i Achaea, på ett snedställt kors som numera bär namnet Andreaskors.

Sevärdheter

Se hur S:t Andreas kyrka ser ut inuti med Google View 360.

41 meter högt klocktorn, en kampanil gör kyrkan sällskap

Kampanilen, klocktornet, är tillverkad av armerad betong och är 41 meter hög. Lutande tornet i Pisa är ett känt exempel på klocktorn av typen kampanil.

Kampanilen bär upp åtta klockor, varav tre ringande. De tre ringande klockorna har namnen Andreas, Maria och Mikael, där Andreas är störst och tyngst med sina drygt 1250 kg. Samtliga klockor är gjutna i malm av M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad 1959. De bekostades genom gåvor från församlingen. Under S:t Andreas kyrkas uppförande pågick nämligen en insamling till kyrkans klockor. Klockornas klang står i proportion till bidragsgivarnas frikostighet. Varje klocka har en inskription som är kopierad och placerad på kyrkans yttervägg i gången under kampanilen. Inskriptionen är skriven i första person, eftersom varje klocka är en personlighet - var och en med en unik ton. 

Storklockan Andreas

Den största och tyngsta klockan kallas Andreasklockan. På klockan finns följande text: 

Jag vill upphöja dig min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen (Psalt. 145:1)

O hör min klang till herrens hus jag kallar ifrån dagens vimmel. O Gud, giv tröst och evigt ljus. Låt upp för oss din himmel. ”

Mellanklockan Maria 

Mellanklockan kallas för Maria. På klockan finns följande text:

Se jag är herrens tjänarinna (Luk 1:38). Allenast ett är nödvändigt (Luk 10:42)
Jag ringer till morgon – jag ringer till vila. O Gud i det höga –välsigna vår glädje. Vår möda och strävan – och stilla vår gåvan. Var med oss när stunderna ila.

Lillklockan Mikael

Den minsta av de ringande klockorna kallas för Mikaelsklockan. På klockan finns följande text:

Han skall giva sina änglar befallning om dig att de skola bevara dig på alla dina vägar (Psalt. 91:11)

O Herre sänd din ängel ut i livets morgon, vid dess slut beskärma barnets ljusa tid när natten skymmer giv oss frid”

De tre klockorna ingår i klockspelet S:t Andreaslåten

De tre klockor ingår i ett klockspel som kallas S:t Andreaslåten som hörs kl. 9, 12 och 18. S:t Andreaslåten är komponerad av musikdirektören Carl Hervelius.  

S:t Andreas i Ifö keramik pryder kampanilens nedre del

S:t Andreasbilden i Ifö keramik är placerad längs ner på kampanilen och är skapad av konstnären Stig Carlsson.

Alldeles intill ingången till kyrkan, under kyrktornet, finns en platta i kyrkväggen som berättar att här lades grundstenen till S:t Andreas kyrka 1 mars 1958 av biskop Anders Nygren. Här går det också att läsa att kyrkan invigdes första advent 1959. 

Glasmålningar i vitt, blått och gult.
Jan Brazdas glasmålningar från 1967 symboliserar ett alfatecken, ett kors och ett omegatecken. Foto: Ajan Gendel

Kors, alfa och omega i glas pryder vapenhuset

Vapenhuset, förrummet till kyrkan, fungerar också bland annat som väntrum. Där finns tre kvadratiska blyglasmålningar gjorda av glaskonstnären Jan Brazda 1967. Mittfönstret visar ett kors. Det vänstra fönstret visar Alfatecknet och det högra ett Omegatecken. Alfa och omega betyder början och slutet, och symboliserar att Gud är evig.

Dopkapellet 

Dopfunt i alabaster ritad av Thorsten Roos och Bror Thornberg

Dopkapellet ligger längst ner i kyrkan till höger om ingången. Här står dopfunten som är gjord i italiensk alabaster och ritad av Thorsten Roos och Bror Thornberg. Längs sidorna på dopfunten finns inskriptioner från psalm 378 (1986 års psalmbok) "Gud, hos dig är livets källa" av Emil Liedgren:

I väster: Gud hos dig är Nådens källa, bättre är än liv Din nåd.
I söder: Gud hos dig är livets källa, allt du bär med allmakts ord.
I öster: Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad.
I norr: In i kyrkans hägn Du för oss förrän själva dit vi gå. 

Ovanför dopfunten finns ett runt fönster i taket som låter dopskålen belysas med ljus från himlen och vittnar om Guds närvaro och nåd.

Glasmålningar i dopkapellet återger Guds skapande kraft

På den östra väggen i dopkapellet sitter blyinfattade glasmålningar som är utförda 1959 av Jan Brazda. Fönstret återger Guds skapande kraft, som likt en bred flod av ljus faller genom himlarymderna och stjärnevärlden ned på jorden.

Det norra fönstret är blått med röda, sneda streck, geometriska abstrakta mönster och stiliserade vinrankor. Det södra fönstret visar en sol med en röd mitt och en halvcirkel med blå toner, strålande åt sidorna i vitt. En bit upp från golvet finns en rand i mörkare blått med vita abstrakta mönster, troligen stjärnor. De norra och södra fönstren binds samman av lägre fönster som domineras av blå geometriska mönster, snedställda röda streck och vita vågmönster. 

Dopträd i smide av Pia Linders

Alla som döps i S:t Andreas kyrka får en vattendroppe i blått glas från Betlehem. Droppen hängs upp i dopträdet i samband med dopet och kan hämtas under en gudstjänst på Kyndelsmässodagen vilken infaller i februari. Dopträdet är tillverkat av smidesdesigner Pia Linders.

Dopträdet bär på en rik symbolik

Dopträdet symboliserar många olika saker, bland annat livets träd, växande eller rötter i tron på Gud. Alla som döps är små grenar på det träd som är Jesus själv, och vi hör ihop och är inneslutna i Guds kärlek och stora gemenskap. Jesus säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna.” (Joh 15:5).

Bronsskulptur av Karin Schultz ackompanjerar dopträdet

På väggen i dopkapellet finns en bronsskulptur som heter ”Låt barnen komma till mig” . Skulpturen föreställer Jesus välsignande av barnen och är gjord av skulptören Karin Schultz. Jesus säger: ”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.” Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån." (Matt 19:13)

Heliga Korsets kapell har fler vackra glasmålningar

Intill dopkapellet ligger Heliga Korsets kapell eller Korskapellet som det också kallas. Kapellet används vid mindre gudstjänster och andakter. På kapellets östra väggsitter blyinfattade glasmålningar som är utförda 1959 av Jan Brazda.

Det norra fönstret har en röd bakgrund, ett gult fält och framför detta ett blått tomt kors – Kristus är inte där, han är uppstånden. Det södra fönstret visar en mandorla med en sittande Kristus  – Jesus som Tidernas Konung. De norra och södra fönstren binds samman av lägre fönster med abstrakta mönster i rött, gult, blått och grönt. 

Kors av Elon Arenhill och bönelampa av Jan Brazda

Altaret i Heliga Korsets kapell är gjort i silvergranit från trakten av Villands Vånga. Korset över altaret är i olivträ och silver och är skapat av ädelmetallsmeden Elon Arenhill.

Till vänster om altaret finns ett  korsformat stativ i guldbrons med en glasskål från Orrefors bruk . Det är en bönelampa, komponerad och tillverkad av Jan Brazda. Lågan i bönelampan påminner oss om Kristi närvaro.

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12).

Mariabild pryder fönstret i S:t Petri kapell

S:t Petri kapell ligger längst fram till höger i kyrkan och är främst avsett för bikt och enskild andakt. Glaskonstnären Erik Höglund, Boda glasbruk, har utfört kapellets färgfönster med olika färgade glasformer ingjutna i cement. Mariabilden, i form av en rysk 1700-talsikon, skänktes 1995 till S:t Andreas kyrka och hänger i S:t Petri kapell.

Väggmålning som föreställer nattvarden, fiskarna Andreas och Simon, S:t Andreas, Jesus mättar femtusen munnar och det allseende ögat längst upp.
Hela koret i S:t Andreas kyrka upptas av en stor freskomålning av konstnären Nils Aron Berge Foto: Jens C Hilner

Freskomålning i koret av Nils Aron Berge

Den stora kormålningen är en freskomålning av konstnären Nils Aron Berge. Hela kormålningen är formad som en stor triangel, symbolen för Treenigheten - Fadern, sonen och den heliga anden. 

Andreas och Simon fiskar

Längst ner till vänster syns bilden av två fiskare, till höger Andreas och till vänster hans bror Simon. I Markusevangeliets 1 kapitel, 16 versen står det: 

”När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom.” 

Den sista måltiden

Längst ner i mitten tecknas bilden av den sista måltiden upp. 

”Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.” (Matt 26:26)

S:t Andreas vid sitt snedställda kors

Längst ner till höger avtecknas S:t Andreas vid sitt snedställda kors. Enligt traditionen led Andreas martyrdöden i Patras i Achaea, på ett snedställt kors som numera bär namnet Andreaskors.

Jesus mättar femtusen munnar

I mitten av kormålningen illustrerar Nils Aron Berge bilden av brödundret, då Jesus mättar femtusen munnar med två fiskar och fem bröd. I centrum av bilden ser vi Jesus, Guds son, som i hjärtat av kormålningen är omgiven av röd och blå färg. Rött för kärleken och andens, blått för himmeln och trohetens färg – färgen som även är moder Marias färg.

”När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.” En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.” Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” (Joh 6:5)

Högst upp sitter det allseende ögat

Högst upp i mitten av kormålningen strålar solen och i dess mitt finner vi det allseende ögat som påminner om att Gud ständigt vakar över oss. På var sin sida om solen står ärkeänglarna Gabriel och Mikael. 

Triumfkrucifix med segerkrona

Skranket, de träribbor som går från golv till tak på vardera sida om kortrappan, symboliserar förlåten. Förlåten var den vävnad som räckte från golv till tak och skylde det allra heligaste i det judiska templet. Förlåten rämnade när Jesus dog på korset och med det står vägen till Gud helt öppen.

"Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu.” (Luk 23:44)

Mitt i den rämnade förlåten hänger Triumfkrucifixet, skuret av skulptören Thure Thörn. I stället för en törnekrona har konstnären valt en segerkrona som påminner om Jesus seger över ondska och död.

Predikstol i silvergranit

Predikstolen från 1959 är ritad av Thorsten Roos och Bror Thornberg och utförd i huggen silvergranit från Västanå. Den bär följande inskriptioner (enligt 1917 års Bibelöversättning):

* ”Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det.” (Luk 11:28).

* ”Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd, och din nästa såsom dig själv.” (Luk 10:27).

* ”Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom icke förgås, utan hava evigt liv.” (Joh 3:16).

Ambo i stål av Erik Wikerstål

Ambon, den flyttbara talarstolen av stål vid kortrappan, skänktes under jubileumsåret 2009 av Slottsstadens sykrets. Den är designad av Lunds stifts domkyrkoarkitekt Erik Wikerstål. Här återkommer det snedställda korset som S:t Andreas fick lida martyrdöden på.

Flyttbar dopfunt i sandsten 

Förutom dopfunten i dopkapellet finns det också en dopfunt i sandsten med åttkantig dopskål som går att rulla fram vid dopgudstjänster framme vid koret. Denna dopfunt kommer från Mellanhedskapellet, ett kapell som ägdes av församlingen 1956-2000. Det kom att dröja ända fram till 2018 innan dopfunten togs i bruk i S:t Andreas kyrka.

Läktarorgel med synliga pipor och över orgeln hänger ett kors.

Orglarna i S:t Andreas kyrka

S:t Andreas kyrka har en av Sveriges bästa neobarockorglar, en svenskromantisk kororgel och två positiv.

S:t Andreas kyrka

S:t Andreas kyrka invigdes 1959. Den är ritad av Thorsten Roos och Bror Thornberg.

Se hur S:t Andreas kyrka ser ut inuti med Google View 360

Öppettider

Onsdag, torsdag, fredag och söndag kl.10–15.

Antal platser

Kyrkan har 530 platser.

Altargångens längd

Antal bänkvaser/bänkljus

 

Barnhörna

 

Tillgänglighet
  • Hörslinga. Information i vapenhuset om var det är bäst att sitta som som hörselskadad.
  • HWC i vapenhuset i direkt anslutning till ingången.
  • Ramp för rullatorer från Fridhemstorget och upp till kyrkplan. Insteget till kyrkan är i samma plan.
  • Möjlighet att köra ända in till kyrkan med bil från Ribersborgsvägen.
  • Strömuttag finns vid pelare där det även finns plats för rullstol.
Wifi

Anslut till "Svenska kyrkan Gäst". Starta din webbläsare. Logga in. Anslut med dina inloggningsuppgifter. Har du inte något konto väljer du "Skapa konto" och följer instruktionerna. OBS! Du måste verifiera din e-post inom 10 minuter första gången du ansluter.

Hitta hit

Fridhemstorget, Malmö på Google Maps