Läktarorgel med synliga pipor och över orgeln hänger ett kors.
Foto: Ajan Gendel

Orglarna i S:t Andreas kyrka

S:t Andreas kyrka har en av Sveriges bästa neobarockorglar, en svenskromantisk kororgel och två positiv.

Läktarorgeln en av Sveriges bästa neobarockorglar

Läktarorgeln i S:t Andreas kyrka byggdes 1961 av Flentrop Orgelbouw, Holland, och renoverades och efterintonerades av samma firma våren 2005. Orgel är med sina 41 stämmor ett förstklassigt exempel på holländsk orgelrörelse med en varm och fyllig sjungande orgelklang med rötterna i 1700-talet. Med sin ovanligt rika palett av karaktärsfulla och färgrika stämmor räknas den som en av Sveriges bästa neobarockorglar. Orgeln är helmekanisk förutom pedalen, som har elektrisk registratur med avställare för de starkaste pedalregistren. 

Synliga, höga pipor i roströda toner

Spelbordet inramas av träverk i raka former. Över spelbordet finns en del med luckor, som går att öppna och stänga. Över detta parti, och vid sidorna, finns synliga höga pipor som är målade i roströda toner. Överdelen, i mitten spetsig, är utförd med skarpa avgränsade kanter. Ryggpositivet har samma spetsiga form som själva fasaden. Synliga pipor, omålade, finns också i ryggpositivet.

 

Kororgel med höga synliga pipor
Kororgeln i S:t Andreas kyrka är ett hopplock av många olika svenskromantiska orglar från 20- och 30-talet. Foto: Ajan Gendel

Kororgeln ett hopplock av svenskromantiska orglar

Kororgeln strax nedanför kortrappan i S:t Andreas kyrka invigdes på Marie bebådelse dag 2006 och har även den visat sig vara ett ovanligt klangskönt och förvånansvärt mångsidigt instrument för sin storlek. Orgeln är ett ”hopplock” av begagnade delar från olika svenskromantiska instrument från 1900-talets början. Delarna har satts samman och försetts med modern teknologi av Mårtenssons orgelbyggeri I Lund. Anders Johnsson har samlat ihop delarna och projekterat orgeln.

10 originalstämmor från en 1926 års Setterquistorgel

Huvudsakligen består orgeln av 1926 års Setterquistorgel från Österåkers kyrka. Alla 10 originalstämmor, rooseveltlådor, magasinsbälg och delar av spelbordet har återanvänts därifrån. Orgeln har utökats på tre tilläggslådor av Roosevelttyp från 1936 av Åkerman & Lund. Dessa, liksom Mixturen, kommer från Arboga kyrka. Oboe och Waldflöjt kommer från den för ett par år sedan rivna Åkerman & Lundorgeln i Björklinge kyrka. Transmissionstämman Corno, Clairon och Basun samt Flûte octaviante 4’ kommer från Åkermanorgeln i Ebeneserkyrkan i Luleå från 1922. Violon 16′ stammar från 1922 års Walckerorgel i Urshults kyrka. Octavbas 8′ är ny och står i fasaden.

Gerenerösa gåvor har möjliggjort orgelbygget

Orgelhus och övriga delar har nytillverkats av Mårtenssons orgelfabrik. Fasaden är ritad av Ulf Oldeaus och smälter väl in i kyrkans enhetliga arkitektur. Generösa gåvor från församlingsbor har resulterat i nästan 300 000 kr till orgelns bekostande.

Positivet i dopkapellet

Det flyttbara positivet i dopkapelllet i S:t Andreas kyrka är byggt 1965 av A Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund.


Manual:
Gedackt 8′
Rörpommer 4′
Principal 2′
Kvinta 1 1/3′
Mekanisk

Positivet i församlingssalen 

Positivet i S:t Andreas kyrkans församlingssal byggdes 1940 som hemorgel till prosten Emil Ahrend i Fjelie av Nils Hammarberg i Göteborg. 1955 flyttades den till Mellanhedskapellet. Positivet är ett av de tidigaste exemplen på orgelrörelsen i svenskt orgelbyggeri och är en charmig anakronism på grund av sitt pneumatiska system.

Manual:
Gedackt 8′
Hålflöjt 4′
Principal 2′ (fasad)
Larigot 1 1/3′
Tremulant
Tuttitrampa

Balanstrampa kopplad till jalousisvällare i orgelhusets tak och sidodörrar.
Rundbälgslåda med rörpneumatisk registratur och traktur.

RELATERAD INFORMATION